Vydaná dokumentace
PořizovatelMěstský úřad Dašice
Projektant

Ateliér AURUM s.r.o.
Ing. arch. Ivana Petrů

Doplňující informace

Úplné znění územního plánu Dašice bylo vyhotoveno po vydání jeho změny č. 1 (dále jen "úplné znění"). Změna č. 1 územního plánu Dašice nabyla účinnosti dne 13.5.2021 Do úplného znění je možné nahlížet na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic; územní plán byl dále poskytnut Stavebnímu odboru Městského úřadu Dašice, Odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje a městu Dašice.