Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Projektant

Ing. Jan Šíma, Ing. arch. Filip Dubský

Doplňující informaceDo úplného znění územního plánu je možné nahlížet na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic. Změna č. 1 územního plánu Časy nabyla účinnosti dne 17. 12. 2020. Úplné znění územního plánu bylo dále poskytnuto Stavebnímu odboru Městského úřadu Sezemice, Odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje a obci Časy.