Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
ProjektantArchitektonický ateliér Aurum s.r.o., Ing. arch. Ivana Petrů
Datum nabytí účinnosti Změny č. 103.01.2018
Doplňující informaceÚplné znění územního plánu Dříteč bylo vyhotoveno po vydání jeho změny č. 1 (dále jen "úplné znění"). Změna č. 1 územního plánu Dříteč nabyla účinnosti dne 3. 1. 2018. Do úplného znění je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, odboru hlavního architekta, oddělení územního plánování; úplné znění bylo dále poskytnuto Magistrátu města Pardubice, stavebnímu úřadu, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, oddělení územního plánování a obci Dříteč.