Vydaná dokumentace
PořizovatelObecní úřad Staré Hradiště
ProjektantREGIO, projektový ateliér s.r.o., Hradec Králové
Ing. arch. Jana Šejvlová
Datum nabytí účinnosti Změny č. 204.12.2019
Doplňující informaceÚplné znění územního plánu Staré Hradiště bylo vyhotoveno po vydání jeho změny č. 2 (dále jen "úplné znění"). Změna č. 2 územního plánu Staré Hradiště nabyla účinnosti dne 4.12.2019. Do Úplného znění je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta a obci Staré Hradiště. Úplné znění bylo dále poskytnuto Stavebnímu úřadu Magistrátu města Pardubic a Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje.