Nejprve vyberte obvod

Výpis

Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva městského obvodu Pardubice I ÚMO - volby Gabriela Křízková zapis_574716 [PDF, 89 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení místní úpravy v ulici Havlíčkova v Pardubicích MmP 113199/2022 MMP - OD - Bc. Jiří Kříž 101732_navrh_vv_oop_mistni_uprava_provozu [PDF, 376 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - dopravní opatření a označení uzavírky - Městské slavnosti MmP 112524/2022 OD-OSSUaD MMP - OD - Bc. Jiří Kříž 104440_I_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 232 kB] navrhy_DZ [PDF, 2 MB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - vyhrazené parkování před domem č.p. 747 v ulici Holubova v Pardubicích MmP112276/2022 OD-OSSUaD MMP - OD - Bc. Jiří Kříž 86332_I_prechodna_uprava [PDF, 508 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení provedení uzavírky 1 jízdního pruhu silnice č. II/324 - podjezd pod železniční tratí v ulic Jana Palacha v Pardubicích MmP 111319/2022 MmP - OD - Ing. Marcela Švadlenková vv_oop_prechodna_uprava_provozu_EUROVIA_II324_Pce_j_Palacha_most_9_10 [PDF, 262 kB] znaceni [PDF, 2 MB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení místní úpravy v ulici Hronovická u č.p. 2878 v Pardubicích MmP 111739/2022 MMP - OD - Bc. Jiří Kříž 69829_vv_oop_STANOVENI [PDF, 371 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - uzavírka jízdního pruhu na mostní konstrukci místní komunikace ulice kpt. Bartoše v Pardubicích MmP 110364/2022 OD-OSSUaD MMP - OD - Bc. Jiří Kříž 106899_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 220 kB] situacni_nakres [PDF, 1 MB]
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - místní úprava provzu na území města Pardubic dle vybraných lokalit, pro vozidla poskytujících sociální a pečovatelské služby. MmP 110151/2022 MMP - OD - Bc. Jiří Kříž 51978_navrh_vv_oop_mistni_uprava_provoz [PDF, 255 kB] parkovaci_mista_prehledUMOI [PDF, 626 kB] parkovaci_mista_prehledUMOII [PDF, 241 kB] parkovaci_mista_prehledUMOIII [PDF, 473 kB] parkovaci_mista_prehledUMOV [PDF, 292 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení místní úpravy před domem v ulici Havlíčkova v Pardubicích MmP 109535/2022 MMP - OD - Bc. Jiří Kříž 67912_vv_oop_STANOVENI [PDF, 206 kB] 02_031_19_situace [PDF, 265 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/17 KrÚ 70639/2022 Pavel Vinař 48273_2022_I_17_OOP_Znacky_Prodlouzeni_FINAL [PDF, 340 kB] I_17_DIO [PDF, 1 MB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení provedení zřízení vyhrazeného parkování na ploše Pernštýnského náměstí a na Wernerově nábřeží v Pardubicích MmP 108753/2022 OD-OSSUaD Bc. Jiří Kříž 89760_I_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 317 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení místní úpravy před budovou Magistrátu města Pardubic na nám. Republiky v Pardubicích MmP 108333/2022 Bc. Jiří Kříž 80311_vv_oop_STANOVENI [PDF, 549 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - místní úprava pro zajištění provozování placeného parkování v ulici K Polabinám a na Masarykově náměstí v Pardubicích MmP 108031/2022 Bc. Jiří Kříž 101591_vv_oop_STANOVENI [PDF, 578 kB]
Rozpočtové opatření č. 7-17 - dotace ÚMO - KÚ Gabriela Křízková Rozpočtové opatření č. 7-17-2022 - dotace [PDF, 47 kB]
Rozpočtové opatření č. 6 - aktualizace sociální fond ÚMO I - KÚ ÚMO I - vedoucí kanceláře úřadu - Bc. Pavlína Fraňková Rozpočtové opatření č. 6-2022 - 1. aktualizace soc. fond [PDF, 87 kB]
Rozpočtové opatření č. 5 - finanční vypořádání ÚMO I - KÚ ÚMO I - vedoucí kanceláře úřadu - Bc. Pavlína Fraňková Rozpočtové opatření č. 5-2022 - finanční vypořádání [PDF, 86 kB]
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ÚMOI/3082/2022/OE/Kra ÚMOI KÚ - odd. ekonomické - Jitka Krátká dokument477 [PDF, 478 kB]
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku ze psů ÚMOI/3083/2022/OE/Kra ÚMOI KÚ - odd. ekonomické - Jitka Krátká dokument476 [PDF, 468 kB]
Závěrečný účet za rok 2021 MO Pardubice I MO Pardubice I Závěrečný účet 2021 - final [PDF, 303 kB] Příloha závěrečného účtu MO Pardubice I za r. 2021 - zpráva z přezkoumání hospodaření za r. 2021 [PDF, 4 MB]
Rozpočtové opatření č. 4 schváleno RMO č. 73 dne 24.5.2022 ÚMO I - KÚ Bc. Pavlína Fraňková Rozpočtové opatření č. 4-2022 [PDF, 34 kB]
Rozpočtové opatření č. 3 - 2. změny rozpočtu MO Pardubice I ÚMO I - vedoucí kanceláře úřadu - Bc. Pavlína Fraňková Rozpočtové opatření č. 3-2022 - 2. změna rozpočtu [PDF, 64 kB]
Rozpočtové opatření č. 2 - 1. změny rozpočtu, schváleno ZMO č. 18 dne 16. 3. 2022 ÚMOI KÚ ÚMO I - vedoucí kanceláře úřadu - Bc. Pavlína Fraňková Rozpočtové opatření č. 2-2022 - 1. změna rozpočtu [PDF, 43 kB]
Rozpočtové opatření č. 1 schváleno RMO č. 67 dne 31.1.2022 ÚMOI KÚ Pavlína Stuchlíková ro č 1 [PDF, 35 kB]
Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ÚMO I KÚ Pavlína Stuchlíková Schválený rozpočet 2022 - úřední deska [PDF, 29 kB]
Ceny vodného a stočného s účinností od 1. 1. 2022 Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Pavlína Stuchlíková dokument071 [PDF, 441 kB]