Nejprve vyberte obvod

Výpis

Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení místní úpravy u budovy ČD na náměstí Jana Pernera v Pardubicích MmP 17783/2023 MMP - OD - Bc. Jiří Kříž 11505_vv_oop_STANOVENI [PDF, 369 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v ulici Štolbova u DDM Beta v Pardubicích MmP 17729/2023 OD MMP - OD - Bc. Jiří Kříž 14075_I_prechodna_uprava [PDF, 230 kB] N_priloha_k_oop [PDF, 1 MB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení provádění údržby místních komunikací, veřejně přístupných účelových komunikací a zeleně na území ÚMOI v Pardubicích MmP 16683/2023 OD MMP - OD - Bc. Jiří Kříž 9274_I_prechodna_uprava [PDF, 211 kB] Priloha_c_1_001 [PDF, 756 kB] Priloha_c_3_001 [PDF, 2 MB]
Výběrové řízení č. 1/2023 - referent/referentka oddělení přestupků Kanceláře úřadu ÚMO I - KÚ ÚMO I - Ing. Gabriela Křížková výběrové řízení 1-2023-přestupky [PDF, 167 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - místní úprava provozu v ul. U Stadionu a na nábř. V. Havla v Pardubicích MmP 14061/2023 OD Lenka Kindlová 11042_I_prechodna_uprava [PDF, 375 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zřízení vyhrazeného parkování na konci slepé komunikace u domu čp. 1181 v ulici Dašická v Pardubicích MmP 14288/2023 OD Lenka Kindlová 12620_I_prechodna_uprava [PDF, 341 kB]
Rozpočtové opatření č. 23 - závěrečná změna rozpočtu 2022 UMOI Gabriela Křízková ro č. 23 - závěrečná změna rozpočtu 2022 [PDF, 135 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení provdení uzavření jízdního pruhu o délce max. 40 m proti domu č.p. 216 - 456 v ulici Husova v Pardubicích MmP 11590/2023 OD MMP - OD - Bc. Jiří Kříž 9633_I_prechodna_uprava [PDF, 287 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/36 v ulici Hlaváčova v Pardubicích, v místě autobusových zastávek KrÚ 5149/2023 Krajský úřad Pardubického kraje - Ing. Roman Kyncl 5149_OOPstan_EUROVIA_I-36_Pce [PDF, 464 kB] 3536_001 [PDF, 140 kB]
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam za roky 2021 a 2022 ÚMOI/482/2023/OE/Kra ÚMOI - KÚ/odd. ekonomické - Jitka Krátká dokument783 [PDF, 1 MB]
Schválený rozpočet MO Pardubice I na rok 2023, Schválený střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice I na roky 2021 - 2024 ÚMO I - KÚ ÚMO I - vedoucí kanceláře úřadu - Bc. Pavlína Fraňková schválený rozpočet 2023 ke zveřejnění [XLS, 43 kB]
Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ÚMO I - KÚ ÚMO I - vedoucí kanceláře úřadu - Bc. Pavlína Fraňková Schválený rozpočet 2023 - úřední deska [PDF, 130 kB]
Ceny vodného a stočného na rok 2023 VAK a.s. Vodovody a kanalizace a.s. - Václav Pešek dokument536 [PDF, 517 kB]
Závěrečný účet za rok 2021 MO Pardubice I MO Pardubice I Závěrečný účet 2021 - final [PDF, 303 kB] Příloha závěrečného účtu MO Pardubice I za r. 2021 - zpráva z přezkoumání hospodaření za r. 2021 [PDF, 4 MB]