Nejprve vyberte obvod

Výpis

Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodnou úpravu k označení provádění zvláštního užívání místních komunikací v ulici U Mlýnů v Pardubicích. MmP 1630783/2023 Bc. Jiří Kříž 158064_I_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 294 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodnou úpravu k označení provedení uzavírky komunikace mezi ulicí Na Hrádku a náměstím Republiky v Pardubicích. MmP 161985/2023 Bc. Jiří Kříž NOVE_dio [PDF, 3 MB] 151815_I_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 201 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodnou úpravu k označení provádění zvláštního užívání místních komunikací ulici Sv. Anežky České, Pernštýnská a Pernštýnské náměstí v Pardubicích. MmP 161835/2023 Bc. Jiří Kříž NOVY_navrh_dz [PDF, 2 MB] II_139164_I_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 186 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodnou úpravu k označení záboru vozovky MK na nábřeží Václava Havla v Pardubicích. MmP 160641/2023 Bc. Jiří Kříž 151449_I_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 185 kB] DIO_nabr_Havla_001 [PDF, 783 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodnou úpravu k označení provádění zvláštního užívání plochy 1 parkovacího místa před domem č. p. 907 na náměstí Čs. Legií v Pardubicích. MmP 159743/2023 Bc. Jiří Kříž 156391_I_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 325 kB]
Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I, které se uskuteční ve středu 13.12.2023 od 16:00 hod. UMOI/7773/2023/SEKR/Ber Filip Šťastný Pozvánka ZmO [PDF, 95 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodnou úpravu k označení provedení uzavírky vozovky místní komunikace před domem č. p. 652 v ulici Okružní v Pardubicích. MmP 159182/2023 Bc. Jiří Kříž 146983_I_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 265 kB]
Návrh rozpočtu MOI pro rok 2024 UMOI Gabriela Křízková Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2024-web [PDF, 394 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení uměny místní úpravy v ulici Blahoutova a Na Hrádku v Pardubicích MmP 158218/2023 Bc. Jiří Kříž 86384_vv_oop_STANOVENI [PDF, 362 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení sedmi míst (6+1x ZTP) vyhrazených pro vozidla Policie České republiky v ulici U Stadionu v Pardubicích MmP 158091/2023 Bc. Jiří Kříž 158014_I_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 283 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodnou úpravu k označení provádění stavebních prací v ulici U Stadionu a Sukova třída v Pardubicích. MmP 157003/2023 Bc. Jiří Kříž N_dz_II (1) [PDF, 3 MB] N_150102_I_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 205 kB]
ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 14.12.2023 od 7:30 do 15:30 hodin. 12820/2023 ČEZ Distribuce, a.s. oznameni-110060927542-clff6gsd3ihm4rlcakfg [PDF, 1 MB]
ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 13.12.2023 od 7:30 do 15:30 hodin. 12759 ČEZ Distribuce, a.s. oznameni-110060927511-cleq3f4d3ihm4rlcaj0g [PDF, 1 MB]
Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu č.j. UMOI/7229/2023/OE/Kra k nahlédnutí UMOI/7229/2023/OE/Kra Jitka Krátká 2 [PDF, 558 kB]
„Okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost ve vztahu k místním poplatkům zavedeným statutárním městem Pardubice“. ÚMOI Michaela Beranová OKRUH ÚDAJŮ - ÚD [PDF, 133 kB]
Závěrečný účet za rok 2022 MO Pardubice I MO Pardubice I Závěrečný účet 2022 [PDF, 672 kB] Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 [PDF, 2 MB] Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 - 2 díl [PDF, 2 MB]
Schválený rozpočet MO Pardubice I na rok 2023, Schválený střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice I na roky 2021 - 2024 ÚMO I - KÚ ÚMO I - vedoucí kanceláře úřadu - Bc. Pavlína Fraňková schválený rozpočet 2023 ke zveřejnění [XLS, 43 kB]
Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ÚMO I - KÚ ÚMO I - vedoucí kanceláře úřadu - Bc. Pavlína Fraňková Schválený rozpočet 2023 - úřední deska [PDF, 130 kB]
Ceny vodného a stočného na rok 2023 VAK a.s. Vodovody a kanalizace a.s. - Václav Pešek dokument536 [PDF, 517 kB]