Nejprve vyberte obvod

Výpis

Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Jan Valeš MmP 59486/2022 MMP - OD - Ing. Pavel Bureš 19.5.2022 — 6.6.2022 6_vales_vv_ [PDF, 174 kB]
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Josef Aho Dzurko MmP 59479/2022 MMP - OD - Ing. Pavel Bureš 19.5.2022 — 6.6.2022 4_dzurko_vv [PDF, 173 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stavební práce - v chodníku a stezce pro chodce a cyklisty u domu č.p. 1884 v ulici nábřeží Závodu míru v Pardubicích MmP 59025/2022 OD-OSSUaD MMP - OD - Bc. Jiří Kříž 18.5.2022 — 3.6.2022 47492_vv_oop_prechodna_uprava(2) [PDF, 443 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení místní úpravy v ulici Štrossova a Benedettiho v Pardubicích. MmP OD MMP - OD - Bc. Jiří Kříž 16.5.2022 — 1.6.2022 37697_navrh_vv_oop_mistni_uprava_provozu [PDF, 616 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení provedení uzavírky místních komunikací v ulici U Stadionu a nábřeží Václava Havla a s tím spojené umístění dopravního značení v ulici Hradecká v Pardubicích. MmP 57905/2022 Od-OSSUaD MMP - OD - Bc. Jiří Kříž 16.5.2022 — 1.6.2022 49705_I_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 229 kB] N_navrh_dio_nabr_V_Havla [PDF, 3 MB] N_navrh_dio_U_Stadionu [PDF, 3 MB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení zvlášního užívání parkovcí plochy - 4 kolmá stání a 1 stání podélné u domu č.p. 2037-2038 v ulici Jindřišská v Pardubicích MmP 57832/2022 OD-OSSUaD Pavlína Stuchlíková 16.5.2022 — 1.6.2022 53951_I_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 569 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení provádění stavebních prací pro provádění konečného živičného krytu vozovky v ulici Na Hrádku v Pardubicích MmP 57706/2022 OD-OSSUaD MMP - OD - Bc. Jiří Kříž 16.5.2022 — 1.6.2022 51999_I_vv_oop_prechodna_uprava(2) [PDF, 202 kB] nakres_DZ [PDF, 244 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení místní úpravy v ulici Jindřišská před domem č.p. 276 v Pardubicích. MmP 57433/2022 MMP - OD - Bc. Jiří Kříž 16.5.2022 — 1.6.2022 41595_navrh_vv_oop_mistni_uprava_provozu [PDF, 339 kB]
Veřejná vyhláška - označení změny místní úpravy provozu v souvislosti se stavbou "Administrativní budova ČSOB POJIŠŤOVNA - PHQ PARDUBICE" MmP 56209/2022 MMP - OD - Bc. Jiří Kříž 11.5.2022 — 27.5.2022 32365_navrh_vv_oop_mistni_uprava_provozu [PDF, 204 kB] N_navrd_dz [PDF, 2 MB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - vyhrazené parkování ve vnitrobloku za domem č.p. 2672 v u. tř. Míru na pozemku p.č. 316/7 v Pardubicích MmP 56120/2022 OD-OSSUaD MMP - OD - Bc. Jiří Kříž 11.5.2022 — 27.5.2022 40676_I_prechodna_uprava [PDF, 457 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení zřízení 17-ti parkovacích míst na ploše parkoviště před domem č.p. 1260 v ulici Sukova třída v Pardubicích. MmP 56073/2022 OD-OSSUaD MMP - OD - Bc. Jiří Kříž 11.5.2022 — 27.5.2022 49465_I_prechodna_uprava [PDF, 340 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava k označení provádění zvláštního užívání části vozovky před domem čp. 1341 v ulici Za Pasáží v Pardubicích MmP 55331/2022 OD-OSSUaD Bc. Jiří Kříž 10.5.2022 — 26.5.2022 50007_I_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 350 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu k označení uzavírky jízdních pruhů a parkovacího zálivu mezi domy č. 1953 - 1955 v ulici nábřeží Závodu míru v Pardubicích MmP 55251/2022 OD-OSSUaD Bc. Jiří Kříž 10.5.2022 — 26.5.2022 49641_I_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 324 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení místní úpravy v ulicích Macanova, Jungmannova a U Marka v Pardubicích MmP 55026/2022 OD Bc. Jiří Kříž 10.5.2022 — 26.5.2022 16564_mesto_vv_oop_STANOVENI [PDF, 218 kB]
Veřejná vyhláška - stavební povolení - Nová budova ČSOB Pojišťovny - PHQ, Pardubice MmP 54062/2022 MmP - OŽP - Ing. Markéta Horáčková Strnadová 9.5.2022 — 25.5.2022 Pce_PardubickaRozvojova_CSOBPoj_vodniDila_VV_rozh [PDF, 342 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - sportovní akce za úplné uzavírky Pernštýnského náměstí, ulici Pernštýnská až k ulici Zelenobranská v Pardubicích MmP 54027/2022 OD-OSSUaD MMP - OD - Bc. Jiří Kříž 9.5.2022 — 25.5.2022 54018_I_prechodna_uprava [PDF, 959 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - uzavírka chodníku pod železničním nadjezdem v ulici 17. listopadu a Jana Palacha v Pardubicích. MmP 54074/2022 OD-OSSUaD MMP - OD - Bc. Jiří Kříž 9.5.2022 — 25.5.2022 16833_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 200 kB] N_navrhdz [PDF, 4 MB]
Veřejná vyhláška - označení provádění stavebních prací při stavbě komunikační sítě v parkovacím pruhu na silnici č. II/324 před č.p. 342, 512, 236, 2405, 235, 389, 504, 519, 232, 233, 229, 203, 278, 249 v parkovacím pruhu v ulici na 17. listopadu v Pardu MmP 53073/2022 MmP - OD - Ing. Marcela Švadlenková 5.5.2022 — 23.5.2022 II_vv_oop_prechodna_uprava_provozu_CETIN_II324_17_listop_Pce_PUP [PDF, 238 kB] 5_CETIN_17_listopadu [PDF, 2 MB] C3_2_situace_Pardubice [PDF, 340 kB]
Rozpočtové opatření č. 3 - 2. změny rozpočtu MO Pardubice I ÚMO I - vedoucí kanceláře úřadu - Bc. Pavlína Fraňková 26.4.2022 — 1.2.2023 Rozpočtové opatření č. 3-2022 - 2. změna rozpočtu [PDF, 64 kB]
Rozpočtové opatření č. 2 - 1. změny rozpočtu, schváleno ZMO č. 18 dne 16. 3. 2022 ÚMOI KÚ ÚMO I - vedoucí kanceláře úřadu - Bc. Pavlína Fraňková 28.3.2022 — 1.2.2023 Rozpočtové opatření č. 2-2022 - 1. změna rozpočtu [PDF, 43 kB]
Program pro poskytování dotací na podporu úpravy vnitrobloku pro období duben 2022 - listopad 2022 ÚMO I - KÚ ÚMO I - KÚ 22.3.2022 — 1.6.2022 Pravidla pro úpravu vnitroblokůJČ - final opraveno dle ZMO [PDF, 2 MB]
Rozpočtové opatření č. 1 schváleno RMO č. 67 dne 31.1.2022 ÚMOI KÚ Pavlína Stuchlíková 7.2.2022 — 1.2.2023 ro č 1 [PDF, 35 kB]
Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ÚMO I KÚ Pavlína Stuchlíková 27.12.2021 — 2.1.2023 Schválený rozpočet 2022 - úřední deska [PDF, 29 kB]
Ceny vodného a stočného s účinností od 1. 1. 2022 Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Pavlína Stuchlíková 2.12.2021 — 2.1.2023 dokument071 [PDF, 441 kB]