Nejprve vyberte obvod

Výpis

Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Rozhodnutí o povolení stavby JV obchvatu MD-27451/2023-930/6 Ministerstvo dopravy 11._30._Rozhodnutí_rozhodnutí_o_odvolání_Ilič_a_spol_MD [PDF, 383 kB]
Termín a místo pro podání připomínek k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice V na r. 2023-2026   202315 Marcela Kotyková Termin_a_misto_podani_pripominek_knavrhu_stredvyhlrozp_MOPardubiceV_na_r_2023_2026 [PDF, 59 kB]
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice V na r. 2023-2026   202314 Marcela Kotyková Vyv_stredvyhlRMOV_nar_2023_2026 [PDF, 204 kB]
Termín a místo pro podání připomínek k návrhu rozpočtu MO Pardubice V na r. 2024   202313 Marcela Kotyková Termin_a_misto_podani_pripominek_k_navrhu_rozpoctuMO_Pardubice_V_nar_2024 [PDF, 87 kB]
Příloha č. 2 návrhu rozpočtu MO Pardubice V na r. 2024 - Pravidla hospodaření se SF s vyznačením změn   202312 Marcela Kotyková PrilohanavrhuR2024_7_2023_1_Pravidla_hospodareniseSF_vyznzmen [PDF, 176 kB]
Příloha č. 1 návrhu rozpočtu MO Pardubice V na r. 2024 - Pravidla hospodaření se SF   202311 Marcela Kotyková PrilohanavrhuR2024_7_2023_1_Pravidla_hospodareniseSF [PDF, 173 kB]
Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2024   202310 Marcela Kotyková anNavrh_rozpoctu_MO_PardubiceV_na_r_2024 [PDF, 652 kB]
Schválená 5. změna rozpočtu MO Pardubice V na r. 2023 a schválená rozpočtová opatření v rámci 5. změny rozpočtu   202310 Marcela Kotyková Schvalena_5_zmenaR2023_aschvalenaRO_vramci5_zmeny [PDF, 689 kB]
Rozpočtová opatření schválená Radou MO Pardubice V dne 18. 10. 2023   202309 Marcela Kotyková Rozpoctova_opatreni_schvalena _Radou_MO_Pardubice_V_dne_18_10_2023 [PDF, 130 kB]
Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu č. j. 5160/2023/OE UMO5/Hem k nahlédnutí   5161/2023/OE UMO5/Hem Andrea Hemmrová Verejna.vyhlaska_HPS_2022 [PDF, 152 kB]
Schválená 4. změna rozpočtu MO Pardubice V na r. 2023 a schválená rozpočtová opatření v rámci 4. změny rozpočtu   202309 Marcela Kotyková Schvalena_4_zmena_rozpoctu2023_a_schvalenaRO_vramci4zmenyrozpoctu [PDF, 633 kB]
Schválená 3. změna rozpočtu MO Pardubice V a schválená rozpočtová opatření v rámci 3. změny rozpočtu   3220/2023/OE UMO5/Kot Marcela Kotyková Schválená 3. změna rozpočtu MO Pardubice V na r. 2023 a schválená rozpočtová opatření v rámci 3. změny rozpočtu [PDF, 580 kB]
Oznámení ke schválenému závěrečnému účtu za r. 2022 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2022 a příloh - účetních výkazů a ke schváleným rozpočtovým opatřením   202308 Marcela Kotyková Oznámení ke schválenému záv. účtu za r. 2022 vč. rozpočt. opatření, zprávy o výsl. přezkoumání a příloh - úč. výkazů [PDF, 110 kB]
Schválený závěrečný účet MO Pardubice V za r. 2022 a schválená rozpočtová opatření v rámci záv. účtu   3219/2023/OE UMO5/Kot Marcela Kotyková Schválený závěrečný účet MO Pardubice V za r. 2022 a schválená rozpočtová opatření v rámci záv. účtu [PDF, 1 MB]
Rozpočtová opatření schválená Radou MO Pardubice V dne 28. 6. 2023   202307 Marcela Kotyková Rozpoctova_opatreni_schvalena_Radou_MO_Pardubice_V_dne28_6_2023 [PDF, 94 kB]
Příloha závěrečného účtu MO Pardubice V za r. 2022 - zpráva z přezkoumání hospodaření za r. 2022   202308 Marcela Kotyková anPříloha ZÚ 2022_zpráva z přezkoumání hospodaření [PDF, 44 MB]
Příloha závěrečného účtu MO Pardubice V za r. 2022 - účetní závěrka   202307 Marcela Kotyková anPříloha ZÚ 2022_účetní závěrka [PDF, 29 MB]
Návrh závěrečného účtu MO Pardubice V za r. 2022   202306 Marcela Kotyková anNávrh závěrečného účtu MO Pardubice V za r. 2022 [PDF, 1 MB]
2. změna rozpočtu MO Pardubice V na r. 2023 a schválená rozpočtová opatření v rámci 2. změny rozpočtu   202305 Marcela Kotyková 2_zmena_rozpoctuMOV_2023_a_schvalenaRO_v_ramci2_zmeny [PDF, 336 kB]
Rozpočtová opatření schválená Radou MO Pardubice V dne 5. 4. 2023   202304 Marcela Kotyková Rozpočtová opatření schválená Radou MO Pardubice V dne 5__4_2023 [PDF, 87 kB]
Rozpočtová opatření schválená Radou MO Pardubice V dne 15. 3. 2023   202303 Marcela Kotyková Rozpočtová opatření schválená Radou MO Pardubice V dne 15_3_2023 [PDF, 162 kB]
1. změna rozpočtu MO Pardubice V na r. 2023 a schválená rozpočtová opatření v rámci 1. změny rozpočtu   202302 Marcela Kotyková 1. změna rozpočtu MP Pardubice V na r. 2023 a schválená rozpočtová opatření v rámci 1. změny rozpočtu [PDF, 441 kB]
Rozpočtová opatření schválená Radou MO Pardubice V dne 22. 2. 2023   202301 Marcela Kotyková Rozpočtová opatření schválená Radou MO Pardubice V dne 22_2_2023 [PDF, 149 kB]
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu MO Pardubice V na r. 2023 a schváleného střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice V na r. 2022-2025 - aktualizace   202240 Marcela Kotyková Oznámení ke zveřejnění SR MO V na r. 2023 a SVR pro r_2022_2025_aktual [PDF, 117 kB]
Schválený střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice V na r. 2022-2025 - aktualizace   202239 Marcela Kotyková Schválený střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice V na r. 2022-2025_aktualizace [PDF, 201 kB]
Příloha k rozpočtu na r. 2023 - schválená směrnice č. 7/2022-1: Pravidla hospodaření se SF MO Pardubice V   202238 Marcela Kotyková Příloha k rozpočtu na r. 2023 - schválená směrnice č. 7-2022-1 Pravidla hospodaření se SF MO Pardubice V [PDF, 154 kB]
Schválený rozpočet MO Pardubice V na r. 2023   202237 Marcela Kotyková Schválený rozpočet MO Pardubice V na r. 2023 [PDF, 619 kB]
Oznámení o vyvěšení směrnice č. 28/2022   202235 Marcela Kotyková Oznámení o vyvěšení směrnice č. 28_2022 [PDF, 118 kB]
Příloha č. 8 směrnice č. 28/2022 - Dílčí vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu MO Pardubice V   202234 Marcela Kotyková Příloha č. 8 - Dílčí vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu MO Pardubice V [PDF, 136 kB]
Příloha č. 7 směrnice č. 28/2022 - Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu MO Pardubice V   202233 Marcela Kotyková Příloha č. 7 - Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu MO Pardubice V [PDF, 137 kB]