Nejprve vyberte obvod

Výpis

Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
3. změna rozpočtu MO Pardubice V na r. 2022 a schválená rozpočtová opatření v rámci 3. změny rozpočtu   202218 Marcela Kotyková 3. změna rozpočtu MO Pardubice V na r. 2022 a schválená rozpočtová opatření v rámci 3. změny rozpočtu [PDF, 289 kB]
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva MO Pardubice V 5573/2022 Jiří Šmaha Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva MO Pardubice V [PDF, 101 kB]
VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - ul. Češkova MmP 107345/2022 Bc. Jiří Kříž 9._9._104024_vv_oop_prechodna_uprava_001 [PDF, 308 kB]
Rozpočtové opatření schválené Radou MO Pardubice V dne 1. 9. 2022   202217 Marcela Kotyková Rozpočtové opatření schválené Radou MO Pardubice V dne 1.9.2022 [PDF, 131 kB]
Oznámení voličům o době a místě konání voleb 5117/2022 Jiří Šmaha Oznámeni o době a místu konání voleb [PDF, 145 kB] Oznámení o době a místu konání voleb-Seznam umístění okrsků [PDF, 185 kB]
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - o provedení elektronické dražby nemovitých věcí Č.j.: 120 EX 25885/10-151 JUDr. Dalimil Mika EX_25885_10_151 [PDF, 1 MB]
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY Č. j: 106/2021-N EURODRAŽBY.CZ a.s 8._29._DV_106_2021_001 [PDF, 689 kB]
Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu č. j. 4460/2022/OE UMO5/Lu k nahlédnutí.   4477/2022/OE UMO5/Lu Marcela Kotyková verejnavyhlaska_a_c_2021 [PDF, 87 kB]
Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Zastupitelstva MO Pardubice V, Zastupitelstva města Pardubic a Senátu Parlamentu ČR ve dnech 23.-24.9.2022 4280/2022 Jiří Šmaha Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Zastupitelstva MO Pardubice V, Zastupitelstva města Pardubic a Senátu Parlamentu ČR ve dnech 23.-24.9.2022 [PDF, 152 kB]
Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu č. j. 3849/2022/OE UMO5/Nad k nahlédnutí   3850/2022/OE UMO5/Nad Alena Nadrchalová verejna_vyhlaska_2021R-S [PDF, 155 kB]
2. změna rozpočtu MO Pardubice V na r. 2022 a schválená rozpočtová opatření v rámci 2. změny rozpočtu   202216 Marcela Kotyková 2. změna rozpočtu MO Pardubice V na r. 2022 a schválená rozpočtová opatření v rámci 2. změny rozpočtu [PDF, 567 kB]
Schválený závěrečný účet MO Pardubice V za r. 2021 a schválená rozpočtová opatření   202215 Marcela Kotyková Schválený závěrečný účet MO Pardubice V za r. 2021 a schválená rozpočtová opatření [PDF, 1 MB]
Rozpočtová opatření schválená Radou MO Pardubice V dne 22. 6. 2022   202214 Marcela Kotyková Rozpočtová opatření schválená Radou MO Pardubice V dne 22. 6. 2022 [PDF, 148 kB]
Příloha závěrečného účtu MO Pardubice v za r. 2021 – účetní závěrka   202214 Marcela Kotyková Příloha závěrečného účtu MO Pardubice V za r. 2021 - účetní závěrka [PDF, 32 MB]
Příloha závěrečného účtu MO Pardubice v za r. 2021 – zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2021   202213 Marcela Kotyková Příloha závěrečného účtu MO Pardubice V za r. 2021 - zpráva z přezkoumání hospodaření za r. 2021 [PDF, 570 kB]
Návrh závěrečného účtu MO Pardubice V za r. 2021   202212 Marcela Kotyková Návrh závěrečného účtu MO Pardubice V za r. 2021 [PDF, 1 MB]
Veřejná vyhláška č. j. 3074/2022/OE UMO5/Nad o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu č. j. 3073/2022/OE UMO5/Nad k nahlédnutí   3074/2022/OE UMO/Nad Alena Nadrchalová verejna_vyhlaska_2021N-R [PDF, 152 kB]
Rozpočtové opatření schválené Radou MO Pardubice V dne 12. 5. 2022   202211 Marcela Kotyková Rozpočtové opatření schválené Radou MO Pardubice V dne 12.5.2022 [PDF, 87 kB]
Rozpočtové opatření schválené Radou MO Pardubice V dne 21. 4. 2022   202210 Marcela Kotyková Rozpočtové opatření schválené Radou MO Pardubice V dne 21. 4. 2022 [PDF, 135 kB]
Rozpočtová opatření schválená Radou MO Pardubice V dne 30. 3. 2022   202206 Marcela Kotyková Rozpočtová opatření schválená Radou MO Pardubice V dne 30_3_2022 [PDF, 161 kB]
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události   1587/2022/OE UMO5/Kot Marcela Kotyková rozhodnuti_o_prominuti_MP_ze_psu_z_mociuredni_2022 [PDF, 158 kB]
Zveřejňování pro ÚSC na úřední desce   202205 Marcela Kotyková Zveřejňování pro ÚSC na úřední desce [PDF, 102 kB]
Rozpočtové opatření schválené Zastupitelstvem MO Pardubice V dne 10. 3. 2022   202204 Marcela Kotyková Rozpočtové opatření schválené Zastupitelstvem MO Pardubice V dne 10. 3. 2022 [PDF, 135 kB]
1. změna rozpočtu MO Pardubice V na r. 2022 a schválená rozpočtová opatření v rámci 1. změny rozpočtu   202203 Marcela Kotyková 1. změna rozpočtu MO Pardubice V na r. 2022 a schválená rozpočtová opatření v rámci 1. změny rozpočtu [PDF, 528 kB]
Okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost ve vztahu k místním poplatkům zavedeným statutárním městem Pardubice   202202 Marcela Kotyková Okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnosti ve vztahu k místním poplatkům [PDF, 121 kB]
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události   1251/2022/OE UMO5/Kot Marcela Kotyková rozhodnuti_o_prominuti_MPOSOH_z_mociuredni_2022 [PDF, 162 kB]
Oznámení ke zveřejnění schváleného rozpočtu na r. 2022, schváleného střednědobého výhledu rozpočtu - aktualizace a schválené směrnice pro poskytování dotací v r. 2022   202201v Marcela Kotyková Oznámení ke zveřejnění schváleného rozpočtu na r. 2022_střednědobého výhledu a směrnice pro poskytování dotací pro r_2022_nový_web [PDF, 123 kB]
Rozpočtová opatření schválená Radou MO Pardubice V dne 27. 1. 2022   202202 Marcela Kotyková Rozpočtová opatření schválená Radou MO Pardubice V dne 27. 1. 2022 [PDF, 111 kB]
Rozpočtové opatření schválené Radou MO Pardubice V dne 6. 1. 2022   202201 Marcela Kotyková Rozpočtové opatření schválené Radou MO Pardubice V dne 6. 1. 2022 [PDF, 134 kB]
Směrnice č. 28/2021: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2022   202120 Marcela Kotyková 28-2021 Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2022 [PDF, 174 kB]