Nejprve vyberte obvod

Výpis

Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení uzavírky silnice č. III/32221 a místních komunikací a provedených bezpečnostních dopravní opatření při konání 75. Zlaté přilby města Pardubice ÚD/111/2023/ZA Věra Žáčková text dokumentu [PDF, 181 kB] příloha 1 [PDF, 1 MB]