Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - změna územního rozhodnutí CR 075090/2023 STO/Št Městský úřad Chrudim - stavební odbor pis_1614 [PDF, 288 kB]
Stanovení přechodné úpravy k označení uzavírky silnice č. III/03324 v obci Opatovice nad Labem. 123320/2023 Jiří Kříž II_vv_oop_prechodna_uprava_provozu_Zivot_na_vesnici_jarmark_Pohrebacka_III03324_PUP [PDF, 300 kB]
Oznámení o vyhlášení právního předpisu 126173/2023 Irena Málková Zverejneni_6_2023 [PDF, 173 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Železničního pluku v Pardubicích. 126272/2023 Jiří Kříž II_115854_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 276 kB]
Stanovení místní úpravy v ulici Mánesova v Pardubicích. 126191/2023 Jiří Kříž II_43041_vv_oop_STANOVENI [PDF, 267 kB] A_2_Situace_pozemni_komunikace_001 [PDF, 634 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici S.K. Neumanna a v ulici Na Spravedlnosti v Pardubicích. 126158/2023 Jiří Kříž II_122610_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 285 kB]
Stanovení přechodné úpravy k označení uzavírky silnice č. III29810 u obce Bukovina nad Labem. 124476/2023 Jiří Kříž II_vv_oop_ELEKTRARNY_OPATOVICE_III29810_BUKOVINA_NAD_LABEM_OPRAVA_MOSTU_PUP [PDF, 208 kB] NOVE_DIO [PDF, 2 MB]
Zahájení řízení o Změně č.2b ÚP Dašice MmP 125431/2023 Kamila Zárubová veřejná vyhláška - řízení [PDF, 116 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Kyjevská v Pardubicích. 125928/2023 Jiří Kříž II_114719_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 371 kB]
Stanovení přechodné úpravy před domem č.p. 515 v ulici Jana Palacha v Pardubicích. 125906/2023 Jiří Kříž II_115597_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 291 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulicích sídliště DUKLA v Pardubicích. 125762/2023 Jiří Kříž II_118010_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 494 kB]
Oznámení o zahájení společného stavebního povolení - "Úprava parkoviště Ohrazenická 173-6" MmP 125162/2023 Ing. Martin Moravec Ph.D. D_38_23_OZSR_VV_Uprava_parkoviste_Ohrazenicka_173_6 [PDF, 269 kB]
Stanovení místní úpravy na třídě Míru v Pardubicích. 125054/2023 Jiří Kříž II_22265_vv_oop_STANOVENI [PDF, 312 kB] PUVOD_DZ [PDF, 88 kB] NOVE_DZ [PDF, 214 kB] premisteni_dz [PDF, 86 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Svobody v Pardubicích. 125429/2023 Jiří Kříž II_116877_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 261 kB]
Stanovení přechodné úpravy na silnici č. II/323 v obco Rohovládova Bělá. 124741/2023 Jiří Kříž II_vv_oop_OBEC_ROHOVLADOVA_BELA_II323_VYSTAVBA_CHODNIKU_PUP [PDF, 203 kB] C03_situace_KOO_001 [PDF, 1 MB] Schema_dz [PDF, 466 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Husova v Pardubicích. 125360/2023 Jiří Kříž II_117242_I_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 226 kB] navrh_PU_001 [PDF, 2 MB]
Stanovení přechodné úpravy pro vyhrazené parkování v souvislosti s otevřením areálu "Automatické mlýny" v Paardubicích. 125263/2023 Jiří Kříž II_120880_I_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 225 kB] navrh_DZ_priloha_2_001 [PDF, 1 MB]
Vodovod u letního stadionu v Pardubicích „ SO 04 – kanalizace a SO 05 – kanalizace Vodovodní řad – PEN DN 100 o délce 12,0 m ukončený NH 100 OŽP/VOD/124675/23/SI Otto Sigmund Pacht_vodovod_U_stadionu [PDF, 154 kB]
Oznámení o místě uložení písemností 1469210/23/2801-60564-605124 Finanční úřad pro Pardubický kraj pis_1613 [PDF, 135 kB]
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost OSA/P-451/23-D/18 Eva Musilová Veřejná vyhláška [PDF, 81 kB]
společné řízení MmP 124737/2023 Martin Moravec OZSpolRVV [PDF, 130 kB]
Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - v souvislosti se stavbou „OPRAVA SILNICE II/333 LÁZNĚ BOHDANEČ – OPRAVA NEUZNANÝCH NÁVAZOVÝCH TRAS D35“ 124684/2023 Marie Chroustová MmP_124684_2023_navrh_OOP_MUP_PK_II333_Lazne_Bohdanec_neuzane_navazove_trasy_D35_VV [PDF, 192 kB] C_3_Situacni_vykres_dopravniho_znaceni_1 [PDF, 852 kB] C_3_Situacni_vykres_dopravniho_znaceni_2 [PDF, 1 MB]
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v souvislosti se stavbou „ZTI Moravany – Lokalita Z21“ 124651/2023 Marie Chroustová MmP_124651_2023_OOP_MUP_PK_Moravany_VV [PDF, 284 kB] DZ [PDF, 3 MB]
Výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovité věci v k. ú. Ohrazenice S 85/22/164 Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Choceň pis_1612a [DOCX, 2 MB] pis_1612 [PDF, 412 kB]
Stanovení místní úpravy v ulici JUDr. Krpaty v Pardubicích. 124589/2023 Jiří Kříž II_86471_vv_oop_STANOVENI [PDF, 322 kB]
Oznámení o možnosti převzít písemnost ŽÚ/2023/8289/Che/3 Ing. Lenka Chejnovská, DiS. oznámení_o_možnosti_převzít_písemnost [PDF, 181 kB]
Oznámení o uložení písemnosti 127427/2023-590000-42 Celní úřad pro Pardubický kraj pis_1611 [PDF, 195 kB]
Oznámení o zahájení společného stavebního povolení - "OPATOVICKÁ CITADELA-ZTV a prodloužení komunikace" MmP 124369/2023 Ing. Martin Moravec Ph.D. D_35_23_OZSR_VV_Opatovicka_citadela_ZTV_a_prodlouzeni_komunikace [PDF, 283 kB]
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - na místních komunikacích v obci Černá u Bohdanče   124123/2023 Marie Chroustová MmP_124123_2023_OOP_MUP_PK_Cerna_u_Bohdance_VV [PDF, 272 kB] D_1_2_1_SITUACE [PDF, 2 MB] D_1_2_2_SITUACE [PDF, 1 MB]
Aukční vyhláška - elektronická aukce (k.ú. Pohřebačka) UZSVM/HPU/8387/2023-HPUM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových pis_1610 [PDF, 2 MB]