Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Oznámení o uložení písemnosti 103094-8/2022-590000-42 Celní úřad pro Pardubický kraj pis_1409 [PDF, 104 kB]
Oznámení o návrhu místní úpravy naproti od vjezdu k č.p. 424 v bezejmenné ulici mezi místními komunikacemi Písková a Prokopa Holého v Pardubicích. 146800/2022 Jiří Kříž II_118674_navrh_vv_oop_mistni_uprava_provozu [PDF, 367 kB]
Oznámení o návrhu místní úpravy na parkovišti před ZŠ Studánka v ulici Luční v Pardubicích. 146609/2022 Jiří Kříž II_105912_navrh_vv_oop_mistni_uprava_provozu [PDF, 214 kB]
Oznámení o návrhu místní úpravy u ZŠ v ulici Jiráskova v Sezemicích. 146482/2022 Jiří Kříž II_105912_navrh_vv_oop_mistni_uprava_provozu [PDF, 214 kB] Sezemice_vjezd_k_ZS_DOPA [PDF, 2 MB]
Oznámení č. 40 - nebytové prostory   MmP 146266/2022 OMI Romana Kudrnová 40 do 23.12.2022 Hůrka [PDF, 80 kB]
Černá za Bory , PA_0602-obnova knn SÚ 84192/2022/Šp, MmP 145802/2022 Iveta Špilarová SÚ 84192 2022 [PDF, 396 kB]
Černá za Bory , PA_0602-obnova knn - odstranění venkovního vedení nn SÚ 84189/2022/Šp, MmP 145792/2022 Iveta Špilarová SÚ 84189 2022 [PDF, 400 kB]
Stanovení místní úpravy v obci Neratov. 146384/2022 Jiří Kříž II_82979_vv_oop_STANOVENI [PDF, 246 kB] NOVY_navrh_dz [PDF, 704 kB]
Stanovení přechodné úpravy před domem č.p. 23 v ulici Zámecká v Pardubicích. 146243/2022 Jiří Kříž II_141695_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 293 kB]
"Pce, K Višňovce přeložka knn,kvn 2410/1" - přeložka stávajícího kabelové vedení NN a VN na pozemku parc.č. 2410/1 a parc.č.st. 5597 v k.ú. Pardubice - územního rozhodnutí sp.zn. SÚ 125890/2022/Pet Zita Petrusová ČEZ pichlova [PDF, 457 kB]
Stanovení přechodné úpravy provozu na železničních přejezdech na trati Pardubice - Přelouč 145855/2022 Marcela Švadlenková vv_oop_EUROVIA_prejezdy_PUP [PDF, 246 kB] Znaceni [PDF, 4 MB]
Stavební povolení - „Stavební úpravy části komunikace pěší zóny tř. Míru – mezi Sladkovského a 17. listopadu“ 145930/2022 Marie Chroustová D_34_22_SP_tr_Miru_mezi_Sladkovskeho_a_17_listopadu_VV [PDF, 235 kB]
Oznámení o návrhu místní úpravy v ulici Spálená v Sezemicích. 145773/2022 Jiří Kříž II_137497_navrh_vv_oop_mistni_uprava_provozu [PDF, 214 kB] situace_dz [PDF, 2 MB]
Zveřejnění č. 37/2022 - pozemky a reklama MmP 145630/2022 Alena Javůrková Zveřejnění č. 37_2022 pozemky a reklama [PDF, 584 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Spálená v Sezemicích. 145701/2022 Jiří Kříž II_137497_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 218 kB] situace_dz [PDF, 2 MB]
Mlateček Josef - Oznámení o zahájení stavebního řízení z důvodu neznámé adresy 145640/2022 Marie Chroustová D_47_22_OZSR_Okruzni_krizovatka_II_211_x_III_0361_Lazne_bohdanec_VV [PDF, 222 kB]
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí 156 EX 2602/14-117 Exekutorský úřad Praha 1 pis_1408 [PDF, 224 kB]
Pardubice, Na Záboří-rekonstrukce nn-č. stavby IE-12-2008050 - zahájení územního řízení SÚ 130355/2022/Mr Lenka Mrtková zahájení ÚŘ [PDF, 235 kB]
Výrobně -montážní a skladovací areál Rosice nad Labem, Pardubice Rosice, na p.p.č. 264/1, 264/9, 264/10, 264/11, 604/15, 869, 870, 871, 872,873, 874, 875, 876, 877, 878 v k.ú. Rosice nad Labem SÚ 120545/2022/Zab Soňa Zabilanská OZŘ [PDF, 204 kB]
Oznámení č. 39 - nebytové prostory   MmP 145339/2022 OMI Romana Kudrnová 39 do 21.12.2022 správa OITS [PDF, 86 kB]
Oznámení č. 38 - nebytové prostory   MmP 145331/2022 OMI Romana Kudrnová 38 do 21.12.2022 správa OSBDNP [PDF, 92 kB]
Oznámení č. 37 - nebytové prostory   MmP 145325/2022 OMI Romana Kudrnová 37 do 21.12.2022 ESD [PDF, 85 kB]
Návrh stanovení místní úpravy provozu v obci Srch 145266/2022 Marcela Švadlenková vv_oop_MUP_obec_Srch_III0373_Srch [PDF, 222 kB] SITUACE_SRCH_STANOVANI_DZ [PDF, 1 MB]
Návrh stanovení místní úpravy provozu mezi obcemi Rohovládová Bělá a Voleč 145185/2022 Marcela Švadlenková vv_oop_II211_napojeni_Rohovladova_Bela_MUP [PDF, 275 kB] D_1_2_8_Situace_dopravniho_znaceni [PDF, 205 kB]
Oznámení o uložení písemnosti 172863/2022-590000-42 Celní úřad pro Pardubický kraj pis_1407 [PDF, 250 kB]
Vedoucí Oddělení registrace Obecního živnostenského úřadu Magistrátu města Pardubic   č. 58/2022 Helena Kuboušková Požadavky výběrového řízení č. 58-2022 [PDF, 256 kB]
Stanovení vyhrazeného parkování u domu č.p. 738 v ulici Dubinská v Pardubicích - změna RZV 145024/2022 Jiří Kříž II_145018_vv_oop_stanoveni_vyhrazeneho_parkovani [PDF, 322 kB]
Stanovení vyhrazeného parkování u domu č.p. 836 v ulici Bartoňova v Pardubicích 144996/2022 Jiří Kříž II_140172_vv_oop_stanoveni_vyhrazeneho_parkovani [PDF, 323 kB]
Stanovení vyhrazeného parkování u domu č.p. 365 v ulici Josefa Bublíka v Pardubicích. 144775/2022 Jiří Kříž II_131518_vv_oop_stanoveni [PDF, 332 kB]
Stanovení přechodné úpravy provozu - kruhový objezd v Černé za Bory 144387/2022 Marcela Švadlenková vv_oop_PORR_II355_CERNA_ZA_BORY_PUP [PDF, 253 kB] DIO_II_355_Cerna_za_Bory_oprava_v_miste_OK [PDF, 6 MB]