Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
2 investiční referenti/ky Oddělení investic a technické správy Odboru majetku a investic Magistrátu města Pardubic   12/2023 Veronika Pospíšilová Požadavky výběrového řízení č. 12-2023 [PDF, 255 kB]
Referent/ka Oddělení územního plánování Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic   13/2023 Veronika Pospíšilová Požadavky výběrového řízení č. 13-2023 [PDF, 256 kB]
Oznámení č. 07 - nebytové prostory   MmP 15647/2023 OMI Romana Kudrnová 07 do 15.2.2023 změna NS FK PARDUBICE [PDF, 63 kB]
Vydání Změny č.2 Územního plánu Dříteč 108904/2018 Kamila Zárubová Veřejná_vyhláška_vydání_Změny_č_2_ÚP_Dříteč [PDF, 634 kB]
Stanovení vyhrazeného parkování proti domu č.p. 1758 v ulici Dašická v Pardubicích. 15526/2023 Jiří Kříž II_13011_vv_oop_stanoveni_vyhrazeneho_parkovani [PDF, 316 kB]
Stanovení přechodné úpravy provozu v úseku Rybitví - Lázně Bohdaneč 15271/2023 Marcela Švadlenková vv_oop_SUS_II211_Rybitvi_Bohdanec_PUP [PDF, 215 kB] Situace_znaceni [PDF, 1 MB]
Veřejná vyhláška - Určení termínu sčítání zvěře v roce 2023 MmP 14485/23 František Meduna Scitani_zvere_2023 [PDF, 434 kB]
Stanovení přechodné úpravy na vozovce mostního objektu v ulici Kyjevská v Pardubicích. 15124/2023 Jiří Kříž II_12289_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 380 kB]
Stanovení přechodné úpravy na bezejmenné místní komunikaci v Pardubicích, m.č. Doubravice 15089/2023 Jiří Kříž II_12312_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 345 kB]
Stanovení vyhrazeného parkování u domu č.p. 952 v ulici Josefa Janáčka v Pardubicích. 15048/2023 Jiří Kříž II_10954_vv_oop_stanoveni_vyhrazeneho_parkovani [PDF, 302 kB]
Aukční vyhláška - elektronická aukce ÚZSVM/HPU/657/2023-HPUM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Hradec Králové aukcni_vyhlaska_1438 [PDF, 3 MB]
Stanovení místní úpravy provozu na parkovišti a v ulicích Spálená a Masarykova v Sezemicích. 15001/2023 Jiří Kříž II_140490_mesto_vv_oop_STANOVENI [PDF, 248 kB] DIO_Mesto_Sezemice_knihovna_DI [PDF, 3 MB]
Oznámení o zahájení společného řízení - „Vjezdová brána a chodník u III/0373 v Srchu“ 14706/2023 Marie Chroustová D_58_22_OZSpolRVV_Vjezdova_brana_a_chodnik_u_III_0373_v_Srchu_VV [PDF, 273 kB]
Stanovení místní úpravy na nám. T.G. Masaryka v Dašicích. 14959/2023 Jiří Kříž II_126378_vv_oop_STANOVENI [PDF, 330 kB]
Dražební vyhláška - elektronická dražba 203 Ex 26478/21-50 Exekutorský úřad Přerov Drazebni_vyhlaska_1437 [PDF, 638 kB]
Dražební vyhláška 2032 ExD 49/22-4 Exekutorský úřad Přerov Drazebni_vyhlaska_1436 [PDF, 148 kB]
Zrušení výběrového řízení č. 3/2023 3/2023 Veronika Pospíšilová ZRUŠENÍ VŘ_3-2023 [PDF, 119 kB]
Zrušení výběrového řízení č. 2/2023 2/2023 Veronika Pospíšilová ZRUŠENÍ VŘ_2-2023 [PDF, 115 kB]
Zrušení výběrového řízení č. 60/2022 60/2022 Veronika Pospíšilová ZRUŠENÍ VŘ_60-2022 [PDF, 120 kB]
Zveřejnění č. 5/2026 - pozemky a reklama MmP 14450/2023 Alena Javůrková Zveřejnění č. 5_2023 - pozemky a reklama [PDF, 761 kB]
Referent/ka Oddělení registrace Obecního živnostenského úřadu Magistrátu města Pardubic   11/2023 Veronika Pospíšilová Požadavky výběrového řízení č. 11-2023 [PDF, 252 kB]
Stanovení vyhrazeného parkování u domu č.p. 1181 v ulici Dašická v Pardubicích. 14288/2023 Jiří Kříž II_12620_I_prechodna_uprava [PDF, 307 kB]
Oznámení o návrhu místní úpravy v ulici Mladých v Pardubicích. 14254/2023 Jiří Kříž II_4493__navrh_vv_oop_mistni_uprava_provozu [PDF, 285 kB] situace_mladych_dz_zmena_prednosti_26_01_2023 [PDF, 1 MB]
Stanovení přechodné úpravy v ul. U Stadionu a nábř. Václava Havla v Pardubicích. 14061/2023 Jiří Kříž II_11042_I_prechodna_uprava [PDF, 327 kB]
Výjimka ze vzájemných odstupů staveb - Novostavba bytového domu v ulici K Višňovce v Pardubicích sp.zn. SÚ 115162/2022/Pet Zita Petrusová výjimka Cornales [PDF, 449 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Pardubice IV xxxx ČEZ Distribuce a.s., Děčín oznameni_odstavka_1435 [PDF, 1 MB]
Seznámení s podklady - skladová a montážní hala Opatovice nad Labem SÚ 123015/2020/HT/PRO Ilona Prokůpková seznámení s podklady_27_1_2023 [PDF, 263 kB]
Aukční vyhláška - stavební parcela č. 185, k.ú. Popkovice obec Pardubice UZSVM/HPU/411/2023-HPUM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Hradec Králové vyhlaska_1434 [PDF, 3 MB]
Územní rozhodnutí-Pardubice, Na Záboří-rekonstrukce nn-č. stavby IE-12-2008050 SÚ 130355/2022/Mr Lenka Mrtková ČEZ veřejná vyhláška [PDF, 287 kB]
Stanovení přechodné úpravy u domu č.p. 335 v ulici Kokešova v Pardubicích. 13627/2023 Jiří Kříž II_8972_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 455 kB]