Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Stanovení přechodné úpravy před domem č.p. 482 v ulici Sladkovského v Pardubicíh. 32189/2023 Jiří Kříž II_32189_I_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 420 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Chelčického v Pardubicích. 41175/2023 Jiří Kříž II_33129_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 267 kB]
oznámení o pokračování řízení MmP 41161/2023 Martin Moravec OPSRVV2 [PDF, 112 kB]
Dražební vyhláška 204 EX 19348/22-121 Exekutorský úřad Praha 8 pis_1463 [PDF, 128 kB]
Oznámení o stanovení místní úpravy na tř. Míru a v ulici Jana Zajíce v Pardubicích. 40179/2023 Jiří Kříž II_29437_navrh_vv_oop_mistni_uprava_provozu [PDF, 269 kB] Prilohy [PDF, 7 MB]
Oznámení o místní úpravě před vjezdem do Věznice Pardubice v ulici Věry Junkové v Pardubicích. 40114/2023 Jiří Kříž II_30831__navrh_vv_oop_mistni_uprava_provozu [PDF, 370 kB]
Oznámení o zahájení stavebního řízení - „I/2 Pardubice, jihovýchodní obchvat, DSP“ 38880/2023 Marie Chroustová D_44_22_OZSR_I-2_pardubice_jihovychodni_obchvat_VV [PDF, 360 kB]
Oznámení o návrhu místní úpravy na p.p.č. 20/27 v k.ú. Pohřebačka v obci Opatovice nad Labem. 39992/2023 Jiří Kříž II_30342_navrh_vv_oop_mistni_uprava_provozu [PDF, 359 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Fügnerova v Pardubicích. 39973/2023 Jiří Kříž II_36070_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 348 kB]
Oznámení o návrhu místní úpravy před domem č.p. 1456 v ulici Školní v Pardubicích. 39905/2023 Jiří Kříž II_30725_navrh_vv_oop_mistni_uprava_provozu [PDF, 333 kB]
Veřejná vyhláška: Oznámení o projednání Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Kunětice včetně pokynů pro zpracování Návrhu změny č. 3 ÚP Kunětice MmP 39265/2023 David Schaffer VV_ZUP-Kunetice [PDF, 58 kB]
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - novela OZV o školských obvodech mateřských škol 39799/2023 Irena Málková Zverejneni_1_2023 [PDF, 183 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulicích Wintrova a Husova v Pardubicích. 39751/2023 Jiří Kříž II_34098_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 218 kB]
Stanovení přechodné úpravy před domem č.p. 176 v ulici Štrossova v Pardubicích. 39663/2023 Jiří Kříž II_35611_I__prechodna_uprava [PDF, 320 kB]
Stanovení místní úpravy v ulici Trnová a Poděbradská v Pardubicích. 39405/2023 Jiří Kříž II_11920_vv_oop_STANOVENI [PDF, 256 kB] GLOBUS_PCE_u_Budvaru_001 [PDF, 3 MB] GLOBUS_PCE_myci_linka_002 [PDF, 2 MB]
Černá za Bory , PA_0602-obnova knn - sdělení seznámení s podklady rozhodnutí MmP 39226/2023, sp.zn. 84192/2022/Šp Iveta Špilarová MmP 39226 2023 [PDF, 206 kB]
Stanovení místní úpravy provozu v souvislosti ze stavbou "Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Nová Tesla a nemocnice" v Pardubicích. 16429/2023 Jiří Kříž II_11602_vv_oop_STANOVENI [PDF, 250 kB] situace_dz [PDF, 3 MB]
Stanovení přechodné úpravy a uzavírky chodníku v ulici Jana Palacha v Pardubicích. 39179/2023 Jiří Kříž II_24041_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 284 kB] NOVE_DIO_zastavky [PDF, 3 MB] situace_dz_1 [PDF, 582 kB] situace_dz_2 [PDF, 590 kB]
Nová kanalizace Pardubice-Dražkovice, seznámení s podklady rozhodnutí sp.zn. SÚ 11317/2023/Pet Zita Petrusová VAK seznámení s podklady [PDF, 200 kB]
Aukční vyhláška - elektronická aukce ÚZSVM/HPU/1950/2023-HPUM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových pis_1461 [PDF, 3 MB]
Aukční vyhláška - elektronická aukce UZSVM/HPU/1953/2023-HPUM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových pis_1460 [PDF, 3 MB]
Stanovení přechodné úpravy provozu ve Starém Hradišti 38901/2023 Marcela Švadlenková vv_oop_Jasic_III2985_Stare_Hradiste_PUP [PDF, 214 kB] Situace [PDF, 773 kB]
Návrh stanovení místní úpravy provozu - STAVBA "I/36 SEZEMICE - OBCHVAT" 38793/2023 Marcela Švadlenková vv_oop_navrh_stanoveni_stavba_Sezemice_obchvat_MUP [PDF, 276 kB] 7_1_situace_ZUkm_1200_SO101 [PDF, 352 kB] 7_2_situace_km_1200_2300_SO101 [PDF, 752 kB] 7_3_situace_km_2300_4000_SO101 [PDF, 671 kB] 7_4_situace_km_4000_6300_SO101 [PDF, 412 kB] 7_5_situace_km_6300_KU_SO101 [PDF, 2 MB] Velkoplosne_dopravni_znacky_SO101 [PDF, 308 kB] 6_situace_dopravniho_znaceni_SO102 [PDF, 525 kB] Velkoplosne_dopravni_znacky_SO102 [PDF, 76 kB] 7_situace_dopravniho_znaceni_SO103 [PDF, 280 kB] 7_situace_dopravniho_znaceni_SO104 [PDF, 245 kB] 6_situace_dopravniho_znaceni_SO105 [PDF, 186 kB] 7_situace_dopravniho_znaceni_SO106 [PDF, 263 kB]
Stanovení přechodné úpravy před domem č.p. 1425 v ulici K Blahobytu v Pardubicích. 38834/2023 Jiří Kříž II_33706_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 331 kB]
Stanovení přechodné úpravy před domem č.p. 21 v ulici Na Záboří v Pardubicích. 38815/2023 Jiří Kříž II_33976_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 275 kB]
Stanovení přechodné úpravy před domem č.p. 867 v ulici Češkova v Pardubicích. 38792/2023 Jiří Kříž II_35407_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 322 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Jiráskova před budovou Ideon v Pardubicích. 38734/2023 Jiří Kříž II_30975_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 784 kB]
Aukční vyhláška - elektronická aukce UZSVM/HPU/1635/2023-HPUM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových pis_1462 [PDF, 2 MB]
Soubor polyfunkčních staveb, Winternitzovy mlýny SÚ 151822/2022/Se Marcela Sekyrková rozhodnutí mlýny [PDF, 2 MB]
Stanovení přechodné úpravy v rámci stavebních prací a uzavírky ulice Anenská v Pardubicích. 38595/2023 Jiří Kříž II_23331_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 234 kB] NOVE_DIO_arnosta_z_pardubic_5_etapa_oprava [PDF, 14 MB]