pondělí    15.30 - 17.00 h – 2. místostarosta - Ing. Josef Vamberský, LL.M..

úterý       8.00 - 10.00 h - starosta Jan Procházka.

středa        15.30 - 17.00 h - Jan Procházka, Mgr. Bc. Karel Žemlička, 

                          Ing. Josef   VaImberský, LL.M.                       

pátek       8.00 -  9.00 h - 1. místostarosta - Mgr. Bc. Karel Žemlička.