Schválený podklad pro rozhodování v území
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. arch. Petr Kopecký
Datum schválení 17. 12. 2012
Datum prověření aktuálnosti23. 9. 2020
Doplňující informaceDo územní studie je možné nahlížet na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic, na Stavebním úřadu Magistrátu města Pardubic a na Obecním úřadu Mikulovice.