Od 01.12.2022 do 30.06.2023 budou ve dvou etapách za uzavírky komunikací probíhat stavební práce spojené s výměnou vodovodního řadu v ulicích Přerovská a Kostnická ve Svítkově. V 1. etapě prací, která je plánována do 31.12.2022 bude uzavřena křižovatka ulic Kostnická a Přerovská a komunikace směrem k železniční vlečce a areálu PARAMO. Ve druhé etapě bude uzavřena slepá komunikace, která se v ulici Přerovská nachází mezi železniční tratí a areálem PARAMO. Prosíme Vás, abyste dodržovali dopravní značení a pokyny pracovníků stavby. Zhotovitelem stavby je společnost Agrostav Pardubice a.s.