Od 22.05.2023 je z důvodu výstavby kanalizace a vodovodu a následné rekonstrukce komunikací plánována uzavírka komunikací v ulici K Dubině ve Svítkově, která se částečně dotkne i navazujících komunikací. Půjde zatím o dvě etapy v celkové délce asi 260 metrů. V 1. etapě prací (předpoklad trvání 22.5. – 11.8.2023) se jedná o úsek od ulice Kostnická po ulici Dlouhá, včetně křižovatky s ulicí Kostnická. 2. etapa (předpoklad trvání 5.6. – 11.8.2023) zahrnuje úsek od ulice Dlouhá k ulici Přerovská, s tím, že po dobu přibližně 3 týdnů na začátku termínu bude uzavřena i křižovatka s ulicí Přerovská a na začátku na začátku července bude po dobu přibližně 3 týdnů uzavřena křižovatka s ulicí Dlouhá. Poté bude na těchto křižovatkách umožněn příčný přejezd ulice K Dubině do doby, než budou prováděny úpravy komunikace. Nelze však vyloučit posun termínů v závislosti na postupu stavebních prací. Pro práce v úseku mezi ulicemi Kostnická a Na Klínku zatím není stanovený termín, budou řešeny v návaznosti na již provedené úseky. Práce na inženýrských sítích bude provádět firma KVIS Pardubice a.s., investorem rekonstrukce komunikací je Městský obvod Pardubice VI. Prosíme vás o respektování dopravního značení a pokynů pracovníků stavby.