Schválený podklad
pro rozhodování v území

PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantA-PROJEKT s.r.o, Ing. arch. Petr Kopecký
Datum schválení11.1.2022
Doplňující informaceÚzemní studie obsahuje kromě níže uvedeného také dokladovou část - kopie konzultací s vlastníky pozemků dotčených studií. Tato dokladová část je součástí fyzické podoby územní studie, do které je možné nahlížet na Oddělení územního plánování Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic, Stavebním úřadu Magistrátu města Pardubic a obci Čeperka.