Schválený podklad pro rozhodování v území

Pořizovatel: Magistrát města Pardubic,

                Odbor hlavního architekta

                 Ing. arch. Dana Mojžíšková

Projektant: Ing.. arch. Milan Vojtěch

Datum zpracování: leden 2017

Datum schválení:  22.3.2017

Uložení a nahlížení do územní studie:
Do územní studie je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování, na stavebním úřadu města Lázně Bohdaneč a na úřadu v obci Chýšť.