Schválený podklad
​​​​​​​pro rozhodování v území

PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantDOLEŽEL ARCHITEKTI s.r.o.
Datum schválení20.8.2013
Datum prověření aktuálnosti15.2.2022
Doplňující informaceDo územní studie je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování, na Magistrátu města Pardubic, Stavebním úřadu a na Obecním úřadu Staré Hradiště.