Schválený podklad
pro rozhodování v území

PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. arch. Linda Obhlídalová
Datum schválení14.10.2016
Doplňující informaceÚzemní studie obsahuje kromě níže uvedeného také dokladovou část - kopie vyjádření správců technické a dopravní infrastruktury a kopie konzultací s vlastníky sousedních pozemků. Tato dokladová část je součástí územní studie v papírové podobě, do které je možné nahlížet u Odboru hlavního architekta, Stavebního úřadu Magistrátu města Pardubice a obce Opatovice nad Labem.