V areálu Masarykových kasáren by mohla vyrůst nová škola

Čtvrtý školský obvod by v Pardubicích mohla posílit nová základní škola, která by měla vzniknout v areálu Masarykových kasáren. Dnes o tomto investičním záměru jednali radní města, kteří jej ke schválení doporučili také pardubickým zastupitelům. Škola by posloužila přes 500 žákům a výrazným způsobem by tak pomohla rozšířit kapacity škol na území města.


Výstavbu nové ZŠ v areálu „Masaryček“ podpořila také demografická studie, kterou si město nechalo zpracovat od společnosti, jež stojí také za tvorbou Strategie školství Pardubic. „Z provedené analýzy vyplývají klíčové závěry. Od roku 2020 nastupují do škol silné populační ročníky, ty slabší naopak budou odcházet, roste nám počet obyvatel. Vzhledem k plánovaným developerským projektům lze očekávat, že se počet dětí s povinnou školní docházkou v nadcházejících letech ještě navýší. Povinností města přitom je zajistit těmto dětem místo v mateřských a základních školách, a právě výstavba ZŠ v areálu Masarykových kasáren se nám jeví jako nejefektivnější, nejrychlejší a dle zpracovatele studie optimální řešení, jak koncepčně navýšení kapacit ve městě zajistit. Jedná se o pozemky města, právě čtvrtý školský obvod potřebuje navýšení kapacit nejvíce, výstavba úplně nové školy je lepší cestou, než obtížné a limitované přístavby škol v obvodě,“ podotýká náměstek primátora zodpovědný za oblast školství Jakub Rychtecký s tím, že rozšíření kapacit MŠ a ZŠ v oblasti Dukla, Višňovka je také jedním z hlavních opatření Strategie školství města Pardubic, kterou Zastupitelstvo města Pardubic schválilo v říjnu 2020. Samotný návrh stavby s umístěním školy v Masarykových kasárnách je součástí zastupitelstvem schváleného akčního plánu Strategie školství Pardubic 2030 v roce 2022. 

O osudu území bývalých kasáren zastupitelé jednali už v roce 2018, kdy hlasovali o pokrytí nákladů spojených s analýzou potenciálu, podmínek přestavby, využití celého areálu a v neposlední řadě také zpracováním konceptu případných veřejných investic Masarykových kasáren. „Tento návrh však tehdy neprošel. Budoucnost Masarykových kasáren město navíc řeší od doby, kdy je převzalo od armády, studie, kterou dříve vypracoval odbor hlavního architekta, je však nyní poplatná své době. V roce 2021 byl proto schválen návrh na soutěž stejného formátu, jako tomu bylo v případě Tesly Kyjevské, kdy součástí zadání bylo řešit občanskou vybavenost. Na základě provedených demografických analýz kasáren vyšlo, že vybudování nové školy je nutností. Její výstavba má navíc výrazný dotační potenciál ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dotačního titulu, který Vláda ČR vypsala v roce 2021. Výše této podpory dosahuje 800 tisíc na žáka, celkově mluvíme o pokrytí až 90 procent celkových nákladů, které odhadujeme na 450 milionů bez DPH,“ informuje náměstek primátora zodpovědný za rozvoj a strategii města Jan Nadrchal s tím, že tímto krokem chce město předejít situaci na S. K. Neumanna, kde developer zahájil výstavbu na pozemcích, které nevlastní město. Radnice navíc ze strany MŠMT obdržela žádost o předložení analytických dat z oblastí ohrožených nedostatečnou kapacitou, na jejichž základě ministerstvo identifikovalo ORP Pardubice jako rizikové.

Inspiraci při hledání podoby budoucí ZŠ našli zástupci radnice v Jesenici, kde byla postavena škola odpovídající představám města jak po stránce kapacit, tak z hlediska vybavení. „Cílem projektu ZŠ T.G.M v Pardubicích je vytvoření nových prostor základní školy o kapacitě 540 žáků. V rámci projektu počítáme s vybudováním stravovacího prostoru zahrnujícího jídelnu a vývařovnu s kapacitou 615 jídel, minimálně 18 kmenových učeben, odborné učebny, školní družiny, knihovnu, jazykové a IT učebny a další prostory sloužící například k výuce hudební a výtvarné výchovy a dalších předmětů. Co se pohybových aktivit týče, škola bude disponovat tělocvičnou, gymnastickým sálem a multifunkčním venkovním sportovištěm i dostatečně prostorným a kvalitním zázemím pro personál a vedení školy. V návrhu stavby je tak myšleno opravdu na vše, inspiraci jsme navíc čerpali z již postavené základní školy v Jesenici, která je plně funkční a postavená právě s dotační podporou,“ dodává náměstek Rychtecký. Návrh, který radním ke schválení doporučila komise pro výchovu a vzdělávání, počítá i s parkovacími místy, navržená varianta parkovacího stání však ještě není definitivní.

O investičním záměru výstavby ZŠ T.G.M již jednala Rada města Pardubic, ve čtvrtek 23. června o něm budou na svém jednání hlasovat také zastupitelé. Pokud návrh projde, dalším krokem bude schválení finančního pokrytí zpracování všech stupňů projektové dokumentace a zahájení výběrového řízení na projektanta s tím, že samotná stavba by pak mohla odstartovat na přelomu roku 2024 a 2025.

 

Tiskový úsek

Fotogalerie