Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR

Rozhodnutím prezidenta republiky publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb. byly dne 13. dubna 2022 vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí a volby do 1/3 Senátu PČR. V našem městském obvodě nás čekají konkrétně volby do Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II, do Zastupitelstva města Pardubic a Senátu Parlamentu České republiky. Volby se konají v pátek 23. 9. 2022 v době od 14 do 22 hodinv sobotu 24. 9. 2022 v době od 8 do 14 hodinV případě konání II. kola voleb do Senátu PČR se tyto volby uskuteční v pátek 30. 9. 2022 v době od 14 do 22 hodinv sobotu 1. 10. 2022 v době od 8 do 14 hodin. ​​​​​​​​​​​​​​

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.  

O přenosnou volební schránku si mohou voliči Městského obvodu Pardubice II požádat telefonicky na číslech 466 798 637 – pí. Marišlerová, nebo 466 798 629 - Ing. Bodláková.