Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil na dny 13. a 14. ledna 2023 volbu prezidenta republiky (I. kolo) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb.

Voliči mohou žádat o vydání voličského průkazu u „svého“ obecního úřadu příslušného dle místa jejich trvalého pobytu již od 1. července 2022, kdy byla volba prezidenta republiky vyhlášena, avšak voličům tyto průkazy budou moci být vydávány (zasílány) nejdříve ve čtvrtek 29. prosince 2022.