Turistické informační centrum Pardubice, příspěvková organizace
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

 

„Přepážkový pracovník/pracovnice Turistického informačního centra Pardubice“

Předpokládaný nástup ihned.

 

Požadavky na uchazeče:

 • SŠ vzdělání,
 • výborné komunikační dovednosti, příjemné vystupování a kultivovaný projev,
 • výborný písemný projev,
 • zkušenost s prací se sociálními sítěmi (Facebook, Instagram),
 • samostatnost, kreativita, zodpovědnost,
 • dobrá znalost anglického jazyka, další jazyky výhodou,
 • zkušenosti s organizováním akcí či průvodcovskou činností výhodou,
 • časová flexibilita, asertivita, schopnost multitaskingu,
 • trestní bezúhonnost,
 • znalost města Pardubice a jeho blízkého okolí,
 • pozitivní vztah k městu Pardubice.

Náplň práce:

 • každodenní komunikace s klienty a návštěvníky informačního centra,
 • správa internetových stránek a sociálních sítí (vkládání příspěvků, aktualizace informací),
 • zprostředkování prodeje vstupenek na kulturní akce,
 • zprostředkování a případné zajištění průvodcovských služeb,
 • aktualizace kalendáře akcí a seznamu turistických objektů,
 • administrativní činnost spojená s provozem informačního centra,
 • prodej jízdenek MHD.

Nabízíme:

 • zázemí v příspěvkové organizaci statutárního města Pardubice,
 • zajímavou a pestrou práci v dynamickém prostředí a přátelském kolektivu,
 • 5 týdnů dovolené,
 • roční časová jízdenka na MHD,
 • příspěvek na stravování formou stravenek,
 • možnost dalšího vzdělávání,
 • platové ohodnocení dle praxe.

Výběrového řízení se může zúčastnit osoba, která je:

 • státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v České republice trvalý pobyt,
 • dosáhla věku 18 let,
 • způsobilá k právním úkonům,
 • bezúhonná.

 

Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení, popř. titul,
 • datum a místo narození,
 • místo trvalého pobytu,
 • adresu pro doručování, e-mailovou adresu, telefonní kontakt.

 

K přihlášce přiložte:

 • strukturovaný životopis,
 • motivační dopis,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. kopie dalších dokladů

osvědčujících znalosti a dovednosti,

 • originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),
 • souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů

v tomto znění:

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení
dávám, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich
zpracování.

Jméno a příjmení
Datum narození
Vlastnoruční podpis

 

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku k výběrovému řízení včetně všech příloh doručte do 31. 8. 2022 osobně do infocentra – Turistické informační centrum Pardubice, p.o. (do 12:00 hod.) nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty) na adresu:

Mgr. et Mgr. Miloslava Christová
ředitelka
Turistické informační centrum Pardubice, p.o.
nám. Republiky 1
530 02 Pardubice

 

Strukturovaný životopis a motivační dopis je v daném termínu nutné doložit také v elektronické podobě na e-mailovou adresu: christova@ticpardubice.cz.

Obálku je nutné označit nápisem: „Výběrové řízení – Přepážkový pracovník Turistického informačního centra Pardubice (NEOTVÍRAT)“.

Vyhlašovatel má právo konkurzní řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodů.

Předpokládaný termín pohovoru bude sdělen individuálně jednotlivým uchazečům.