Výběrové řízení č. 2/2024
na pozici strážník oddělení preventivně
informační služby Městské policie
Pardubice

Vyhlášeno dne 25. 1. 2024