Výběrové řízení č. 1/2024
na pozici technický pracovník Městské
policie Pardubice

Vyhlášeno dne 25. 1. 2024