Výsadba 32 ks stromů na území Městského obvodu Pardubice III – sídliště Dubina

Popis akce:
V dubnu 2021 byl zpracován odborný posudek + 5 situačních výkresů, kde je navržena výsadba 32 ks stromů, jež byla předmětem žádosti o dotaci (podané prostřednictvím orgánů Statutárního města Pardubice) na projekt „Výsadba stromů na území Městského obvodu Pardubice III – sídliště Dubina“ dle výzvy č. 4/2021 v rámci Národního programu Životní prostředí Státního fondu životního prostředí ČR.

Výsadba 32 ks stromů na území Městského obvodu Pardubice III – sídliště Dubina

Rozhodnutím Státního fondu životního prostředí ČR byla poskytnuta dotace na výsadbu 32 ks listnatých stromů a v roce 2022 jsme plánovali výsadbu společně s občany uskutečnit.
Dne 28. 1. 2022 byly předány podklady MmP, odboru majetku a investic, aby na základě rozhodnutí č. 1210400046 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR (č.j.: SFZP 154875/2021 ze dne 25.10.2021) a v souladu s přílohou č. 5 odst. 3 písm. c) Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic, v platném znění zajistil zadání veřejné zakázky „Výsadba stromů na území Městského obvodu Pardubice III – sídliště Dubina“. 
Statutární město Pardubice dne 26. 8. 2022 prostřednictvím Národního elektronického nástroje zveřejnilo otevřenou výzvu k podání nabídky v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu – na dodávky a služby: „Výsadba stromů na území MO III – sídliště Dubina“. Lhůta pro podání nabídek byla do 8.9.2022 a termín otevírání nabídek byl téhož dne.
Dne 17. 10. 2022 byla uzavřena SOD č.: OVZ-VZMR-2022-007 mezi Statutárním městem Pardubice a zhotovitelem společností ARBO-Linné, s.r.o. na VZMR Výsadba stromů na území MO III – sídliště Dubina. Rozpočtová cena byla 334 967,69 Kč a vysoutěžená cena uvedená ve SOD je 247 365 Kč včetně DPH. Město by mělo MO Pardubice III vrátit finanční prostředky poskytnuté transferem.
Dle sdělení Magistrátu města Pardubic, odboru majetku a investic bude výsadba realizována na jaře 2023.

PŘÍPRAVA DOKUMENTACE:

Zpracovatel odborného posudku:
Ing. Renata Mlejnková, se sídlem Erno Košťála 971,
530 12 Pardubice, IČ 40178218
Zodpovědný projektant:
Ing. Renata Mlejnková
Odborný posudek:
duben 2021
Cena za zpracování odborného posudku:
15 000 Kč


REALIZACE VÝSADBY:

Zhotovitel výsadby:
ARBO-Linné, s.r.o.
Provedení výsadby:CENA DÍLA dle skutečnosti:
Cena bez DPH
DPH 21 %
Cena s DPH 21 %
Výkon koordinátoraProvedení výsadby dřevinCELKEM