Wrocław je město v jihozápadním Polsku, sídlo Dolnoslezského vojvodství a historické hlavní město Slezska. Leží ve Slezské nížině na Odře a jejích přítocích. V roce 2020 mělo 643 782 trvale registrovaných obyvatel a bylo tak největším městem celého Slezska a čtvrtým největším městem v Polsku. Jedná se o dopravní uzel mezinárodního významu, sídlo Wrocławské univerzity a dalších devíti státních vysokých škol, Evropské hlavní město kultury 2016. Hala století ve Wrocławi je zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.

I přes velké škody utrpěné za druhé světové války se ve Wrocławi dochovalo velké množství kulturních památek počínaje románskými a gotickými chrámy ze středověku až po významná díla moderní architektury 20. století. Historické jádro tvořené Starým Městem, Novým Městem a oderskými ostrovy včetně Tumského ostrova (který již fakticky ostrovem není), bylo v roce 1994 prohlášeno za Památník historie. V roce 2016 navštívilo město 5 milionů turistů, z toho 1,4 milionu zahraničních. Kulturní památky jsou hlavním hybatelem cestovního ruchu.