Ukončení pořizování
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Stavební úřad, Oddělení územního plánování
Ing. arch. Mariana Zmítková
ProjektantAtelier AURUM s.r.o., 
Ing. arch. Ivana Petrů a kol.
Datum nabytí účinnostileden 2009
Doplňující informaceDokumentace nebyla zastupitelstvem vydána - zastupitelstvo města Pardubice na základě projednání návrhu zadání přijalo dne 16.6.2009 usnesení č. 1511Z/2009, kde ruší usnesení zastupitelstva č. 1151Z/2008 ze dne 16.12.2008 o pořízení XI. změny Územního plánu města Pardubice - lokalita Masarykovo náměstí.