Ukončení pořizování
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Ing. Petra Vojtíšková
ProjektantAtelier AURUM s.r.o. 
Datum nabytí účinnostibřezen 2018
Doplňující informace