Pomoc začínajícím podnikatelům v Pardubicích a Pardubickém kraji poskytuje Pardubický podnikatelský inkubátor P-PINK v následujících oblastech:

 • tvorba podnikatelského plánu
 • vyřizování živnostenských oprávnění
 • konzultace smluvních vztahů
 • daňové poradenství
 • odborné vzdělávání
 • pomoc se systematickým rozvojem
 • možnost konzultace podnikatelských záměrů s mentory
 • místo na práci ve sdílených prostorech
 • krátkodobý i dlouhodobý pronájem kanceláří
 • prostory pro obchodní jednání
 • možnost zřízení virtuálního sídla společnosti
...Nadpis

Než začnete podnikat...

...přečtěte si příručku pro podnikání, kterou připravila Hospodářská komora ČR


Často kladené otázky

Mohu ohlásit živnost či požádat o koncesi i elektronicky?

Ano, můžete prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky Magistrátu města Pardubic ukzbx4z) nebo případně emailem posta@mmp.cz za předpokladu, že podání bude opatřeno uznávaným elektronickým podpisem. Pokud budete k elektronickému podání přikládat další doklady, např. k prokázání odborné způsobilosti, je nutné, aby byly zkonvertovány (tzn. je-li originál v papírové podobě, musí být převeden do elektronické podoby) na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT.

Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi musí být předloženy na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Chci začít podnikat. Co musím udělat jako první?

Nejdříve si ověřte, zda Váš nápad dává smysl a zda je na trhu o něj vůbec zájem. Průzkum trhu je jedním z prvních kroků, které je nutné udělat. Jakmile se ukáže, že nápad je životaschopný a existuje dostatečná poptávka, tak je poté vhodné začít vážně uvažovat o založení vlastního podnikání. Průzkum trhu a ověření nápadu je klíčem k úspěchu budoucího byznysu.

OSVČ nebo založit „sročko“. Co je pro podnikání lepší?

Každá forma má svoje výhody a nevýhody. Nelze říct, co je univerzálně lepší, protože každý podnikatel má na své podnikání jiné požadavky a s tím související i jiná očekávání.

 

Založení živnosti u OSVČ je poměrně rychlé a náklady na založení jsou nízké (1 tisíc Kč na zřízení živnostenského oprávnění). OSVČ si musí hradit sociální a zdravotní pojištění v minimální výši (lze řešit i placením vyměřených paušálů z výše předpokládaných příjmů. Živnost je spojena s osobou živnostníka, čili při jakémkoliv kontaktu jsou vidět osobní údaje živnostníka (adresa a v případě plátcovství DPH také rodné číslo). Za závazky a případné plnění náhrad za způsobené škody ručí OSVČ veškerým svým majetkem (včetně soukromého majetku).

 

Založení založení společnosti s ručením omezeným (zkráceně s.r.o.) jakožto nejběžnější formy právnického subjektu trvá delší dobu (i týdny) a náklady na jeho založení jsou mnohem vyšší než u založení živnosti u OSVČ (cca kolem 10 tisíc Kč za založení s.r.o.) a také se pro založení s.r.o. neobejdeme bez služby notáře a jeho zpracování společenské smlouvy (případě zařízení zápisu do obchodního rejstříku). Nově vznikající s.r.o. musí mít někde umístěné své sídlo, které nemusí být shodné s bydlištěm zakládajících podnikatelů. Sídlo společnosti musí být na daném místě řádně označeno (existují firmy, které nabízejí umístění sídla nově vznikající společnosti na svou adresu). Společníci u s.r.o. ručí za způsobené škody a závazky pouze do výše nesplaceného vkladu. Jednatel neručí za závazky vůbec, pokud ke svým povinnostem přistupuje s péčí řádného hospodáře. Jakmile však nejednal v souladu se zákonem (přičemž on sám musí prokázat opak), je odpovědný za škody vzniklé společnosti a ta může náhradu škody po jednateli vymáhat.

Mám hobby, kterým bych si chtěl vydělávat. Jaká právní forma je pro mě nejlepší?

Hobby lze vykonávat za peněžitou odměnu i v režimu tzv. příležitostného výdělku, kdy do 30 tisíc ročně není nutné zakládat živnost ani právnické subjekty. Pakliže by se jednalo o soustavně a kontinuálně vykonávanou a vydělávající činnost, tak to lze považovat za podnikání a v takovém případě je nutné mít legální oprávnění takovou činnost vykonávat (v případě hobby pravděpodobně ve formě OSVČ). 

Pomůže mi někdo na začátku podnikání?

V regionu působí mnoho organizací věnujících se podpoře podnikatelů v různých fázích vývoje (a tedy i na samotném začátku). Administrativní záležitosti “rozjezdu“ podnikání vyřídí obecní živnostenský úřad. Pokud potřebujete pomoc s nasměrováním podnikání, zacílením na správného zákazníka či definováním nabízeného produkt nebo služby atd., tak s tím umí pomoc tyto organizace:

 • Pardubický podnikatelský inkubátor (zkráceně P-PINK)
 • Krajská hospodářská komora Pardubického kraje
 • Regionální kancelář Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest