Hledáte volnočasové aktivity pro předškolní a školní děti a mládež? 

Kromě různorodých kroužků uvítáte tábory, pobytové a vícedenní akce od září do srpna? Právě pro Vás jsou zde dvě příspěvkové organizace města Pardubice, domy dětí a mládeže.

Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny III (DDM ALFA) nabízí pravidelnou činnost v zájmových útvarech a kurzech, kterých je v nabídce každoročně více než 260. DDM ALFA nejen pro účastníky kroužků pořádá více jak 263 akcí během školního roku. Do zájmových útvarů bylo v předchozím školním roce přihlášeno více než 2 400 účastníků. DDM ALFA od září do srpna pravidelně pořádá tematicky zaměřené tábory, pobytové a vícedenní akce, které se těší velké oblibě. V minulém školním roce jich uspořádal celkem 21. Více o činnosti DDM ALFA na webu www.ddmalfa.cz

Dům dětí a mládeže BETA Pardubice (DDM BETA) nabízí kromě pestré nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež, kde svůj program najde přibližně 1 700 účastníků týdně, také výukové programy pro mateřské a základní školy, školní družiny a další příležitostné akce. Velmi oblíbené jsou tematicky zaměřené pobytové a příměstské tábory, kterých se v minulém školním roce uskutečnilo 14. Součástí DDM BETA je také taneční skupina PS HROCH, která reprezentuje DDM BETA na nejrůznějších kulturních a společenských akcích a opakované dosahuje úspěchů v celorepublikových soutěžích. Více o činnosti DDM BETA na webu www.ddmstolbova.com
Máte talentované dítě a chcete jeho talent rozvíjet? 

Pokud máte talentované dítě v hudební, taneční, výtvarné nebo literárně dramatické oblasti a chcete dále tento talent rozvíjet pod odborným dohledem, můžete navštívit dvě pardubické základní umělecké školy, příspěvkové organizace města Pardubice.

Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925 je jednou ze základních uměleckých škol v Pardubicích, ve které rozvíjí svůj talent více než 1 100 žáků, a to pod dohledem téměř 70 odborných učitelů. Škola také spolupracuje s odborníky z Komorní filharmonie Pardubice a Konzervatoře Pardubice. Zájemci mohou najít své uplatnění celkem ve čtyřech oborech – tanečním, hudebním, výtvarném a literárně dramatickém. Pro všechny začínající žáky hudebního oboru vlastní škola nástroje na zapůjčení. Pokud chcete vědět více, navštivte webové stránky školy na www.zushavlickovapardubice.cz

Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510, 530 09 Pardubice-Polabiny vyučuje čtyři obory – hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický. Školu v rámci uvedených oborů navštěvuje zhruba 1 200 žáků a jejich výuku zajišťuje cca 55 odborných učitelů. Děti tak mají možnost naučit se hrát téměř na všechny hudební nástroje, v tanci mohou poznat různé styly a ve výtvarném umění se naučí tvořit a malovat různými technikami včetně těch nejnovějších, digitálních a mohou se naučit hrát také různé divadelní žánry. Více informací o činnosti školy se dozvíte na www.zuspardubice.cz/zuska