Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925

Škola se stoletou tradicí a kapacitou 1200 žáků poskytuje umělecké vzdělání v hudebním, literárně dramatickém, tanečním a výtvarném oboru.

Hudební obor nabízí výuku hry na klávesové, dechové, smyčcové a bicí nástroje, výuku hry na klasickou, elektrickou a basovou kytaru, akordeon a sólový a sborový zpěv. Získané dovednosti žáci uplatňují na veřejných vystoupeních a koncertech, kterých škola každoročně pořádá několik desítek. Literárně dramatický obor vyučuje tvořivé činnosti dramatické, přednesové a slovesné včetně vlastní literární tvorby. Žáci zde mají chráněný prostor ke komunikaci a sebevyjádření. V tanečním oboru získávají žáci základy klasického, folklórního i současného tance. Své dovednosti a zkušenosti rozvíjejí v souboru Konsonance (klasický balet a současný tanec) a ve folklórních souborech Marcipánek a Perníček. Důkazem kvality výuky v tanečním oboru je řada absolventů přijatých na konzervatoře i množství cen z národních i mezinárodních soutěží. Výtvarný obor rozvijí u žáků schopnost výtvarně vnímat svět kolem sebe. Žáci si osvojují dovednost originálně zobrazit skutečnost různými výtvarnými technikami a seznamují se s dějinami výtvarného umění. Talentovaní žáci jsou připravováni ke studiu na středních a vysokých školách s výtvarným zaměřením.

Přijímací talentové zkoušky probíhají každoročně na přelomu května a června.

Více informací o organizaci se dozvíte na webových stránkách