Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510

ZUŠ Pardubice – Polabiny je jedna ze dvou základních uměleckých škol v Pardubicích. škola v současnosti vyučuje čtyři obory – hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický a poskytuje kapacitu pro zhruba 1200 žáků. Je zde možné naučit se hrát téměř na všechny hudební nástroje, tančit různými styly, tvořit a malovat různými technikami včetně těch nejnovějších, digitálních, či hrát různé divadelní žánry.

Více informací o organizaci se dozvíte na webových stránkách