Informace ke zvláštnímu zápisu do základního vzdělávání pro školní rok 2023/24 podle dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb.: (Lex Ukrajina školství)

 • Zápis je určen dětem, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.
 • Termín zápisu je 1. 6. 2023 od 14:00 do 18:00 hodin ve všech základních školách v Pardubicích.
 • Žádost o přijetí, případně žádost o odklad zahájení povinné školní docházky, může podat:
 • zákonný zástupce dítěte podle ukrajinského práva  (může jím být i prarodič, zletilý sourozenec, viz příloha č. 1 informace MPSV, str. 2-3),
 • zákonný zástupce dítěte podle českého práva (§ 183 odst. 7 školského zákona).


Žádost o přijetí vyplní zákonný zástupce na místě

 • K zápisu je nutné přinést vízový štítek nebo cestovní pas dítěte. Pokud máte, vezměte s sebou i další dokumenty dítěte (rodný list, potvrzení o místě pobytu z cizinecké policie, doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat; atd.)
 • Po zapsání ve škole dostane dítě registrační číslo a bude zahájeno správní řízení.
 • Během zápisu můžete požádat i o přijetí dětí starších. V případě nedostatečného počtu míst ve škole, mají přednost v umístění děti se žádostí o přijetí do 1. ročníku základní školy.
 • Žádost o přijetí se znovu nepodává u dítěte, které už je žákem základní školy v Pardubicích.
 • Na webových stránkách https://pardubice.eu/pomoc-ukrajine jsou vyvěšena kritéria pro přijetí dítěte do základní školy, mapa školských spádových obvodů a seznam ulic a jejich spádových škol.
 • Povinná školní docházka v České republice začíná ve školním roce 2023/24 pro děti narozené od 31. 8. 2017. 

Критерії, що застосовуються для прийняття дитини до початкової школи згідно з § 2 Закону No 67/2022 зб. (lex Україна освіта)
(Kritéria rozhodná pro přijetí dítěte do základní školy podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (lex Ukrajina školství))

Цей запис призначений лише для дітей, яким надано тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні. Доводиться наданим візовим етикетом або печаткою у паспорті. (Tento zápis je určen pouze dětem, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.)

 • Рішення про прийняття приймається директором школи за встановленими критеріями.
  (O přijetí rozhoduje ředitel školy podle stanovených kritérií.)
 • Допоміжні критерії будуть застосовуватися в разі інтересу більшої кількості дітей, ніж кількість вакантних місць. 
  (Pomocná kritéria budou použita v případě zájmu vyššího počtu dětí, než je počet volných míst.)
 • Час і порядок приходу дітей до зарахування не впливають на рішення про прийняття.
  (Čas ani pořadí příchodu k zápisu nemá vliv na rozhodnutí o přijetí.)
 • Обов'язкове навчання в школі стосується дітей народжених 31. 8. 2017 і старших.
  (Povinná školní docházka se týká dětí narozených 31. 8. 2017 a starších.)

Критерії
(Kritéria)
Бали  (Body)Як документувати
(Jak doložit)

Постійне перебування дитини в місцевому районі школи, або в районі з домовленістю про спільний шкільний план даної школи, укладеної зі статутним містом Пардубіце.
Для іноземця повідомлене місце перебування в даному районі школи, або в районі з угодою про спільний шкільний план даної школи, укладеною зі статутним містом Пардубіце.
(Trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy, popř. v obci s dohodou o společném školském obvodu spádové školy uzavřenou se statutárním městem Pardubice.
U cizince hlášené místo pobytu ve spádovém obvodu školy, popř.
v obci s dohodou o společném školském obvodu spádové školy uzavřenou se statutárním městem Pardubice.)

5 балів
(5 bodů)

Поданням відповідного документу, що засвідчує місце проживання в ЧР.
(Předložením příslušného dokladu ověřujícího místo pobytu v ČR.)

Брати і сестри дитини, будуть по 1 9. 2023 автоматично учнями відповідної ЗОШ.
(Sourozenec dítěte bude po 1. 9. 2023 žákem dotčené ZŠ)

2 бали
(2 body)

Не потрібно – перевіряє ЗОШ
(Není třeba – ověří ZŠ)


У разі недостатньої кількості місць і у разі рівності балів у учнів, їх подальший порядок визначається за найкоротшою відстанню адреси постійного проживання дитини, від школи (вимірюється повітряною лінією). На однаковій відстані вирішується порядок жеребкування. (V případě nedostatečného počtu míst a v případě rovnosti bodů u žáků bude jejich další pořadí určeno podle nejkratší vzdálenosti adresy místa trvalého pobytu dítěte od školy (měřeno vzdušnou čarou). Při stejné vzdálenosti rozhoduje pořadí los.)

*Законний представник також може підтвердити місце перебування (Zákonný zástupce může doložit pobyt také):

 • підтвердження копії чинного договору оренди або суборенди на об'єкт або квартиру за вказаною адресою,
  (doložení kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese,)
 • підтвердження письмової заяви власника маєтку про згоду на користування об'єктом або квартирою за вказаною адресою заявника (doložení písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem)