Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier AURUM, s.r.o.,
Ing. arch. Ivana Petrů
Datum nabytí účinnosti6. 1. 2018
Doplňující informaceDo Změny č.1 Územního plánu Bukovka je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování; Změna č.1 Územního plánu Bukovka byla dále poskytnuta Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, Stavebnímu úřadu; Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a obci Bukovka.