Vydaná dokumentace
PořizovatelObec Opatovice nad Labem
ProjektantAtelier AURUM s.r.o., Pardubice
Ing. arch. Ivana Petrů
Datum nabytí účinnosti22.7.2021
Doplňující informaceDo změny územního plánu je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, změna je na obci Opatovice nad Labem a také doklady o jejím pořizování, dále byla poskytnuta Magistrátu města Pardubice, Stavebnímu úřadu a Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování.