Nevydaná dokumentace
Pořizování Změny č.2 ÚP Kunětice bylo dne 30. 11. 2017 Zastupitelstvem obce Kunětice usnesením č.7/2017 zrušeno. Návrhy na pořízení Změny č.2  ÚP Kunětice  budou předmětem připravované Změny č.3 ÚP Kunětice.