Vydaná dokumentace
PořizovatelObec Opatovice nad Labem
ProjektantAtelier AURUM s.r.o., Pardubice
Ing. Pavel Petrů
Datum nabytí účinnosti16.06.2022
Doplňující informaceDo změny územního plánu je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, změna je na obci Opatovice nad Labem a také doklady o jejím pořizování, dále byla poskytnuta Magistrátu města Pardubic, Stavebnímu úřadu a Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování.