Zóna 30 Studánka

Popis akce:
Předmětem projektové dokumentace je návrh uspořádání rezidenční oblasti Studánka a Slovany – ohraničené ulicemi Dašická, Na Drážce, Blahoutova – jako zklidněné zóny 30 formou úpravy dopravního značení a instalace nezbytných dopravních zařízení.

Zóna 30 Studánka<div>
</div><div>
</div>

Základní parametry návrhu:

  • nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h
  • nerozlišená přednost v jízdě na křižovatkách (přednost zprava)
  • nízkonákladové řešení – bez stavebních úprav, minimalizace dopravního značení a
  • dopravních zařízení
  • zúžení vozovek parkovacími pruhy na jednopruhové obousměrné komunikace s výhybnami
    ​​​​​​​
PŘÍPRAVA STAVBY:

Zpracovatel projektové dokumentace:
Ing. Jakub Kutílek, se sídlem Kunětická 100,
530 09 Pardubice, IČ: 75487403
Dokumentace pro stanovení dopravního značení a realizaci:
Únor 2016
Cena za zpracování PD:
20 000 Kč včetně DPH 21 %