Schválená dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Datum schválení14. 9. 2016
Doplňující informaceDo Zprávy o uplatňování Územního plánu Bukovka včetně pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 1 ÚP Bukovka a dokladů o jejím pořízení je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta; Zpráva o uplatňování je uložena na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta a na obci Bukovka.