V období 01.04.2022 - 30.04.2022 bude v úseku o délce přibližně 10 m mezi podjezdem pod železniční tratí a mostem přes Labe zúžena vozovka, průjezd vozidel bude možný jedním jízdním pruhem. Důvodem omezení je zajištění opravy inženýrských sítí.

...text

V období 01.04.2022 - 30.04.2022 bude v úseku o délce přibližně 10 m mezi podjezdem pod železniční tratí a mostem přes Labe zúžena vozovka, průjezd vozidel bude možný jedním jízdním pruhem. Důvodem omezení je zajištění opravy inženýrských sítí.