13 měsíců po tornádu

Vedení pardubické radnice se tento týden vypravilo do Moravské Nové Vsi, která byla 24. června 2021 zasažena ničivým tornádem. Živel v městysu poničil 370 domů včetně radnice. Starosta Moravské Nové Vsi Marek Košut se svými kolegy od té doby nepřetržitě pracuje na odstranění všech škod. Plán obnovy městysu představil starosta na neformální schůzce také představitelům Pardubic.


„Ihned po tornádu naše radnice vyhlásila veřejnou finanční sbírku na pomoc při odklízení škod a následnou rekonstrukci poničených domů. Byl jsem v té hrůze velmi příjemně překvapen soudržností lidí v celé zemi a velice si vážím oné solidarity právě u nás v Pardubicích. Naši spoluobčané rychle zareagovali a během krátké doby bylo na účtu 750 tisíc korun. Tímto opětovně děkuji všem, kteří do sbírky jakoukoliv částkou přispěli,“ uvedl primátor Martin Charvát. „Na zářijovém zastupitelstvu jsem kolegy zastupitele požádal, aby k nasbíraným financím město přidalo tutéž částku. Toto symbolické gesto bylo podpořeno všemi hlasy,“ dodal primátor Charvát. Sbírka, i díky přispění společnosti Panasonic, nakonec dosáhla výše bezmála 1,9 milionu korun, které město Pardubice zaslalo na účet Moravské Nové Vsi.

Starosta Marek Košut provedl zástupce města Pardubic po celé obci, aby jim ukázal, jaké budovy se právě v této době opravují. „Zajímalo nás, jakým způsobem postupují práce v obci, která byla tornádem nejzasaženější. Obdivuji pana starostu za to, co se svými kolegy za rok dokázali udělat. V obci je stále cítit, jakým způsobem ji tornádo poničilo, ale je také vidět, kolik práce se už stihlo udělat. Zároveň velmi oceňuji, že se pan starosta na nic nevymlouvá, poničené budovy pouze neopravuje, ale bere loňskou katastrofu jako příležitost, jak objektům vdechnout nový život a přidat jim širší využití,“ doplnil primátor Charvát.

V Moravské Nové Vsi se kromě soukromých budov rekonstruují dvě školy, radnice, hostinec, kostel a další. Zároveň má městys plány na obnovu veřejných ploch a jiných obecních budov.

 

 

tiskový úsek