Byty u nádraží musí opustit poslední nájemníci

Město Pardubice potřebuje před zahájením výstavby autobusového terminálu zcela vyklidit dům na Pernerově náměstí u pardubického nádraží. Zůstávají v něm nájemci dvou městských bytů, ti však dohodu o dočasném přestěhování opakovaně odmítají. Město jim v nejbližších dnech zašle výzvu k dočasnému vyklizení bytů.


Výstavba autobusového terminálu B, při níž bude část domu odbourána, má začít příští rok. Administrativní budova se dvěma byty ale musí být po dobu veškerých prací prázdná, s odpojenými zdroji veškerých energií. Stěhovat se z ní tak bude i služebna městské policie.

 

„S nájemníky jsme se opakovaně pokoušeli na přechodném opuštění bytů domluvit. Nabízeli jsme jim vhodné byty, stěhování na náklady města tam i zpět, zálohu ve výši 50.000 korun na potenciální náklady, které by jim se stěhováním vznikly a vzhledem k tomu, že jde o starší lidi, také odpovídající sociální pomoc. Bohužel jsme k dohodě nedospěli, proto jsme v radě města schválili výzvu k dočasnému vyklizení bytu,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát. „Dál se už budou domlouvat naši právníci s jejich právním zástupcem,“ dodal s tím, že předpokládaný termín zahájení prací, kterým musí nájemníci ustoupit, je 21. únor příštího roku. Byť je město vlastníkem objektu a dotčených bytů, má zákonem, který jednostranně ochraňuje nájemníky, svázané ruce. Pokud nájemníci odmítnou byty vyklidit, přijde ke slovu soud. Jen na základě jeho rozhodnutí může totiž město nájemníky z bytu bez jejich souhlasu vystěhovat.

 

Část domu, navazujícího na nádražní budovu a uzavírající Pernerovo náměstí na západní straně, bude podle projektu výstavby terminálu pro regionální autobusy odbourána, čímž se uvolní průjezd mezi přednádražím a novým terminálem. Bourání dvou ze tří vchodů i statické zajištění zbývající části domu může být, s ohledem na bezpečnost, prováděno pouze při naprostém vyklizení objektu a jeho odpojení od médií. Dům v minulých letech opustili nájemníci 27 bytových jednotek, kterým město poskytlo byty náhradní. Do dvou bytů, jejichž obyvatelé stěhování opakovaně odmítli, by se nájemníci měli vrátit po 12 měsících.

 

Projekt na stavbu terminálu B, z něhož byla z úsporných důvodů v průběhu roku vyjmuta stavba provozní budovy, má již platné stavební povolení. Město připravuje výběrové řízení na dodavatele, práce by měly začít na jaře příštího roku. Terminál B nahradí stávající autobusové nádraží, které chce majitel pozemku využít pro bytovou zástavbou. Náklady na výstavbu terminálu jsou zatím odhadovány na zhruba 130 milionů korun, téměř 100 milionů korun by mělo město Pardubice získat z evropských fondů, z alokace ITI Hradecko-pardubické aglomerace, jejíž programovací období končí.

 

Tiskový úsek