Centrum duševního zdraví zve klienty do nově rekonstruovaných prostor

Centrum duševního zdraví na Bělehradské ulici v Polabinách se zabydlelo ve staronových prostorách. Po rekonstrukci svého zázemí otevřelo denní centrum pro stávající i nově přicházející klienty, tedy pro všechny, kdo pociťují duševní obtíže. Společně se zdravotnickými a sociálními pracovníky zde mohou trávit volný čas v bezpečném a příjemném prostředí – volně přístupné je centrum v úterý odpoledne a pátek dopoledne, v ostatní časy ve všedních dnech po domluvě s personálem.


Centrum duševního zdraví Pardubice provozuje organizace Péče o duševní zdraví a v rámci Pardubického okresu podporuje lidi s duševním onemocněním na jejich cestě k zotavení z vážné duševní nemoci, jako jsou schizofrenie či těžké chronické deprese, prostřednictvím propojených sociálních a zdravotních služeb. Veřejnosti se otevřelo po půlroční rekonstrukci letos v listopadu.

„Těší nás, že jsme mohli 1,5 milionem korun přispět k náročné rekonstrukci objektu na Bělehradské ulici. Vzhledem k tomu, že se Centrum rozrostlo o zdravotnický personál a hlavně výrazně navýšilo počty klientů, bylo nutné kapacitně navýšit i prostory střediska. Vznikly zde kanceláře, konzultační místnosti i ordinace pro lékaře – psychiatra, ale hlavně denní centrum, kam mohou klienti přijít, setkávat se s ostatními a v případě se i umýt a vyprat si oblečení,“ uvedl náměstek primátora zodpovědný za sociální oblast Jakub Rychtecký. „Služby na podporu duševního zdraví vnímáme jako velmi potřebné, obzvlášť v dnešní velmi náročné době, kdy počty lidí s duševními onemocněními stoupají. Po roce ostrého provozu se ukazuje, jak je důležité propojení terénních a ambulantních sociálních služeb s odbornou zdravotní péčí v rámci reformy psychiatrické péče, je to cesta správným směrem. Z rozpočtu města přispíváme do systému na službu sociální rehabilitace pardubických klientů, kterou jsme dotačně podpořili z programu podpory v sociální a zdravotní oblasti částkou 310 600 korun, a to s dvouletou garancí, v součtu tedy centrum v roce 2022 od města Pardubice na provoz obdrží 621 200 korun,“ dodal náměstek Rychtecký, který se účastní jednání Rady vlády pro duševní zdraví za Svaz měst a obcí České republiky.

Pracovníci Centra nabízejí klientům všestrannou, rychlou a intenzivní pomoc v rámci jejich zotavování. „Naším cílem je být pro ně oporou a pomoci jim žít spokojený a smysluplný život i přes omezení způsobená jejich nemocí. S klienty řešíme nejen léčbu diagnostikovaného onemocnění, ale také jejich osobní rozvoj, budování sebedůvěry, navazování vztahů, návrat k volnočasovým a pracovním aktivitám a tím i plnohodnotné znovuzapojení se do společnosti. Náš tým nespolupracuje pouze s klientem samotným, ale podle jeho potřeb také s jeho blízkým okolím, lékaři či dalšími odborníky a institucemi,“ uvedl vedoucí střediska Artem Vartanyan. „Nabízíme klientovi podporu v místě, kde se cítí bezpečně, ideálně doma. Tak, aby nemusel být hned hospitalizován v nemocnici či jiném zařízení. Pomáháme klientům starším osmnácti let terénně, tedy přímo u nich doma, ale i ambulantně. V kontaktu s nimi můžeme být i několikrát denně, kontakt nepřerušujeme ani v době jejich hospitalizace, kdy je zase připravujeme na návrat do domácího prostředí - lidem bez obtíží se to může zdát jako běžná, nenáročná věc, ale naši klienti během hospitalizací například neopakují rutinní činnosti a kladou si otázky, jaký bude návrat do přirozeného prostředí. Většina z nich změny velmi špatně snáší,“ přiblížil činnost Centra jeho sociální pracovník Jan Rybička.

Zřízení Center duševního zdraví vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče a jejich cílem je začlenění osob s dlouhodobým duševním onemocněním do běžného života. Centrum duševního zdraví v Pardubicích vzniklo v r. 2019 jako jeden ze dvou pilotních projektů Péče o duševní zdraví, z.s. s cílem dokázat funkčnost propojení zdravotní a sociální péče v komunitě (druhým pilotním projektem je CDZ v Hradci Králové. Narůstající počet klientů dokazuje, že tento projekt je více než potřebný a do budoucna se služba bude muset dál rozvíjet, aby stačila uspokojovat potřeby cílové skupiny. 

 

tiskový úsek