Zde jsou vhodná místa.

Děkujeme Vám, za váš zájem vysadit si svůj vlastní strom na území Městského obvodu Pardubice III, pomůžete tím nejen sobě a svým dětem, ale i životnímu prostředí.

První krok jste již učinili – v situaci jste si našli vhodné místo pro výsadbu stromu nebo keře.

Druhý krok – je nutné, abyste navštívili odbor dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice III (tel. 466 799 141), kde s vámi bude vybrán vhodný strom pro dané místo.

Před výsadbou nových stromů se musí zvážit plánované budoucí využití pozemku, s ohledem na připravované investiční akce, umístění vysazovaných dřevin v blízkosti bytových domů a s ohledem na jejich vzrůst v dospělosti. Výsadba by měla zlepšit kvalitu bydlení v dané lokalitě a ne ji naopak zhoršit. Podmínkou úspěšnosti výsadby je též vhodná volba druhu, ale i faktor náročnosti na zavlažování.

Třetí krok - je nutné, abyste se rozhodli, za jakých podmínek chcete výsadbu provést.

Možnost 1: Po získání souhlasu vlastníka pozemku (zastupuje Magistrát města Pardubic) si zakoupíte dohodnutý druh stromu a provedete jeho výsadbu na dohodnutém místě, včetně jeho ukotvení, hnojení a pravidelné zálivky. Strom se po jeho vysazení stane vlastnictvím města Pardubice, jelikož bude dle platného občanského práva součástí pozemku, z něhož bude vyrůstat jeho kmen.

Možnost 2: Uzavřete s městským obvodem darovací smlouvu sjednanou za účelem darování finančních prostředků určených na nákup a výsadbu dané dřeviny. Vše za vás zajistí městský obvod a sdělí vám, kdy bude realizována výsadba, které se můžete zúčastnit. Následnou povýsadbovou péči včetně pravidelné zálivky zajistí městský obvod.