Předseda výboru:
Mgr. Petr Tomášek, Ph.D.

Tajemník výboru:
Miriam Šotková

Členové:
Ing. Vlastislav Mácha
Pavla Kvapilová
Pavlína Černíková
Ing. Simona Machačová