Předseda:
Ing. Simona Machačová

Tajemník výboru:
Pavla Šmahelová

Členové:
Ing. Ondřej Hlaváč
PhDr. Aleš Chaloupka
Šárka Kolovratníková
Ing. Alena Suková
Radek Vančura
Jaroslav Žítek, dipl. technik