Letošní pardubické bruslení se odkládá

Pardubice pro letošní rok vynechají tradiční sérii akcí Pardubice na bruslích, důvodem je především dopravní situace spojená s rekonstrukcí nadjezdu Kyjevská, mimoúrovňové křižovatky Palackého či ulicí Na Spravedlnosti a částečně také koronavirová opatření. Radnice však ujišťuje, že v příštím roce se k pořádání těchto hromadných vyjížděk na kolečkových bruslích vrátí.


„Dlouhou dobu jsme pečlivě zvažovali, zda se do pořádání Pardubic na bruslích letos pustit. Pro veřejnost se tyto vyjížďky staly součástí letních aktivit a lidé si je velice oblíbili. Vzhledem ke komplikovanější dopravní situaci spojené s rekonstrukcí nadjezdu Kyjevská, mimoúrovňové křižovatky Palackého nebo ulice Na Spravedlnosti jsme usoudili, že s ohledem na platné objížďky letošní ročník Pardubic na bruslích vynecháme s tím, že účastníkům v příštím roce vše vynahradíme,“ informuje Ondřej Menyhárt z odboru školství, kultury a sportu pardubického magistrátu.

Roli při rozhodování o tom, zda bruslaře do ulic města pustit, či nikoli, částečně hrála také přetrvávající pandemie koronaviru a s tím spojená opatření, navíc se těžko odhaduje, jaký vývoj bude mít situace za měsíc. „Při plánování jednotlivých vyjížděk je důležitý dostatečný časový předstih, abychom byli schopni jednotlivé trasy koordinovat s ostatními subjekty spolupracujícími s magistrátem na této akci. Věříme však, že v příštím roce veřejnost o Pardubice na bruslích nepřijde,“ dodává Menyhárt.

 

Tiskový úsek