Majitelé historických objektů mohou opět žádat o dotace na opravy

Město Pardubice v roce 2022 opět podpoří prostřednictvím Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón opravy domů v historickém centru. Do začátku listopadu přijímá od majitelů plánujících opravu domů v památkové rezervaci dotazníky, které zároveň plní funkci žádosti o tyto dotace.


Vlastníci památkově chráněných objektů čerpají dotace z programu na obnovu památek v pardubické památkové rezervaci pravidelně již řadu let. Vlastníci, kteří chtějí čerpat dotace na obnovu památek v roce 2022, musejí doručit vyplněný anketní dotazník (včetně příloh) programu na podatelnu magistrátu na Pernštýnském náměstí do 8. listopadu 2021 do 15:30 hodin. Anketní dotazník je ke stažení na internetových stránkách města, případně je k vyzvednutí v kanceláři oddělení strategického rozvoje města pardubického magistrátu. Bližší informace je možné získat na telefonním čísle +420 466 859 475.

Povinné přílohy anketního dotazníku:

  • barevná fotodokumentace současného technického stavu památky, která se váže k akci obnovy + celkový snímek památky (nepřikládat CD),
  • závazné stanovisko dotčeného orgánu státní památkové péče k rekonstrukci objektu,
  • k akci obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba doložit propočet nákladů projektanta anebo stavební firmy, z rozpočtu musí být patrné, kdo jej zpracoval, jinak nebude akce započtena. Ceny se uvádějí včetně DPH.

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón napomáhá od roku 1992 obnově kulturních památek v nejcennějších částech historických sídel prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Pardubické staré město je městskou památkovou rezervací od roku 1964. Unikátní je zejména dochovaným spojením opevněného města s pohodlnou, a přitom ve své době nedobytnou aristokratickou rezidencí – zámkem, který rod pánů z Pernštejna v první polovině 16. století vybudoval z vodního hradu.

Zájemci o dotaci získají podrobnější informace na telefonním čísle +420 466 859 475.

 

Tiskový úsek