Město i kraj jsou připraveny podpořit vodáckou stezku

Cyklostezek mají Pardubice k dispozici celou řadu, v budoucnu by do krajského města mohla vést také stezka vodácká. Plánovaná trasa, kterou připravil Lukáš Uncajtík ze SUP Pardubice provozující vodní park a paddleboardy na Chrudimce a Labi, by byla dlouhá přes 80 kilometrů a spojila by Pardubice s Kostelcem nad Orlicí či Borohrádkem. Město i kraj jsou připraveny jednat s Královehradeckým krajem a hradeckou radnicí o vybudování nutných vodáckých zázemí, které jsou pro realizaci stezky nezbytné.


„Vodáctví má v České republice velmi dlouhou tradici a byla by škoda ji nadále nerozvíjet, navíc když jsou tu řeky s významným turistickým potenciálem. K rozvoji vodáctví dochází téměř na všech vodáckých tocích, spolu s tím se rozvíjí také půjčovny a servisy vodáckého vybavení. Plánovaná Východočeská vodácká stezka je z našeho pohledu příležitostí, jak oslovit vodáckou veřejnost a získat nejen pro město Pardubice, ale i pro celý region nové návštěvníky. Trasa by navíc propojila krajská města Pardubice a Hradec Králové novým způsobem a umožnila by využít potenciál řek naplno. Příležitost by to jistě byla také pro subjekty působící v oblasti pohostinství a ubytovací zařízení. Samozřejmě budeme ještě jednat s královéhradeckou radnicí, abychom se dohodli na vytvoření zázemí potřebných kempů,“ podotýká náměstek primátora zodpovědný za cestovní ruch René Živný s tím, že pokud by se záměr podařilo realizovat, vznikla by zde stezka, která by lidem přiblížila nové oblasti a přinesla jim řadu zážitků díky pobytu v přírodě. 

Otázku efektivnějšího využití potenciálu dvou řek ve městě přitom pardubická radnice řeší už delší dobu, zejména ve vazbě na tehdy rekonstruovaný park Na Špici. Právě tuto lokalitu spolu s protilehlým autokempem a koupalištěm Cihelna město vnímá jako ideální místo, kde by mohlo být jedno z vodáckých zázemí nacházejících se na trase vodácké stezky. „Pro potřeby vodáku může vzniknout 4-5denní nenáročná vodácká stezka dlouhá přes 80 kilometrů, na kterých bude vždy dostatek vody. Chybí nám v uvozovkách vybudovat zhruba tři zázemí po celé délce trasy, která povede z Kostelce nad Orlicí či Borohrádku, přes Týniště nad Orlicí, Nepasice, Hradec Králové a Vysokou nad Labem až do Pardubic, kde by trasa končila ideálně u mola u koupaliště Cihelna a parku Na Špici. V tuto chvíli pracujeme na nové územní studii pro park Na Špici, jejímž cílem je rozšířit zázemí parku a doplnit jej také o nabídku občerstvení, takže bychom zde získali jednu z dalších komfortních zastávek pro vodáky, v tuto chvíli je potřeba dobudovat zázemí pro kempy v Nepasicích, Hradci Králové a ideálně v Němčicích, za město jsme připraveni jednat s dalšími partnery na stezce,“ vysvětluje náměstek primátora Jakub Rychtecký, který se ještě jako náměstek pro cestovní ruch zasadil o rozvoj vodních aktivit a vznik dotačního titulu pro rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Podle jeho slov se navíc po finanční stránce jedná o projekt, který nevyžaduje vysoké vstupní náklady, z hlediska infrastruktury stačí vybudovat nástupní a výstupní místa a zmíněná vodácká tábořiště.

Pardubický kraj záměr podporuje nejenom s ohledem na případné turistické využití. „Již dlouhodobě se s kolegy zasazujeme o splavnění Labe, a to nejenom pro nákladní dopravu, ale abychom řeku tak říkajíc více otevřeli světu. Proto podpoříme i tento projekt, čím více budeme Labe využívat pro transport i rekreaci, tím lépe. Otevře to další možnosti rozvoje této dopravní tepny i blízkého okolí, umožní růst místní ekonomiky a zaměstnanosti,“ dodává náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu Michal Kortyš, jehož slova potvrzuje také hejtman Martin Netolický. „Osobně jsem přesvědčený, že bychom společně s Královéhradeckým krajem a oběma krajskými městy měli spojit a více otevřít téma rozvoje cestovního ruchu podél Labe, které je vzhledem ke svému charakteru vhodné pro začínající vodáky. Samozřejmě je to vše také o potřebné infrastruktuře a komunikaci s vodáckými kluby, které pro úspěch myšlenky musí záměr přijmout za svůj. Jakákoliv aktivita, která pomůže k rozvoji cestovního ruchu v našem regionu, je jednoznačně vítaná a má naši podporu,“ dodává hejtman Martin Netolický.

 

 

Tiskový úsek